Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στις εξετάσεις του Τμήματος

15-12-20 eperan 0 comment

Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στις εξετάσεις του Τμήματος είναι η εγγραφή στο eclass έως και τις 10 Ιανουαρίου 2021, στα μαθήματα που πρόκειται να δώσει εξετάσεις κάθε φοιτητής/φοιτήτρια.

Μετά τις 10 Ιανουαρίου 2021, καμία εγγραφή σε μάθημα, στο eclass, δεν θα γίνει αποδεκτή.

Οι τάξεις θα κλειδώσουν για λόγους ασφαλείας. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε οι φοιτητές μας να φροντίσουν για την έγκαιρη εγγραφή τους.

 

Από το Γραφείο Προέδρου