Ενεργές προκηρύξεις υποτροφιών ακαδ. έτους 2021-2022 – Bodossaki Foundation

23-12-20 web.xrh 0 comment

Στην ενότητα Υποτροφίες του Ιδρύματος Μποδοσάκη μπορείτε να δείτε:

– την Προκήρυξη του 49ου Προγράμματος Υποτροφιών (για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές), το συνοδευτικό ενημερωτικό σημείωμα αυτής, τις οδηγίες υποβολής της αίτησης καθώς και τις συχνές ερωτήσεις- F.A.Q.

– την Προκήρυξη των Μεταδιδακτορικών Ερευνητικών Υποτροφιών στη μνήμη του «Σταμάτη Γ. Μαντζαβίνου» καθώς και τις οδηγίες υποβολής της αντίστοιχης αίτησης.