Οδηγίες μετακίνησης φοιτητών για παραλαβή δωρεάν γεύματος σε πακέτο από τη Φοιτητικό Εστιατόριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς

04-03-21 web.xrh 0 comment

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο τις οδηγίες μετακίνησης φοιτητών για παραλαβή δωρεάν γεύματος σε πακέτο από τη Φοιτητικό Εστιατόριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς

 

https://www.unipi.gr/unipi/el/ppf-foithtikh-merimna/ppf-sitish.html