Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για σίτιση φοιτητών/τριών Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 – Αιτήσεις έως 30 Απριλίου 2021

31-03-21 web.xrh 0 comment

Παρακαλούμε δείτε την ανακοίνωση σχετικά με τη παράταση υποβολής αιτήσεων για σίτιση φοιτητών/τριών Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021, έως τις 30 Απριλίου 2021.

Ανακοίνωση