Οι αιτήσεις για τα μεταπτυχιακά μας άνοιξαν!

09-04-21 eperan 0 comment

Υποβολή Αιτήσεων Μεταπτυχιακών ΠρογραμμάτωνApply

Περίοδος Υποβολής: έως 17 Μαΐου 2021

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών : «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με ειδικεύσεις:

α) «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική»

β) «Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση Δημόσιων Οργανισμών και Μονάδων»