ΠΜΣ_Χρημ&Επενδ, Ακύρωση μαθήματος Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

20-04-21 eperan 0 comment

Τρίτη, 20/4/2021

Το σημερινό μάθημα επιλογής 4ου εξαμήνου: “Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου“, του μεταπτυχιακού με ειδίκευση Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις, δεν θα πραγματοποιηθεί, λόγω ασθένειας του διδάσκοντος.

Η αναπλήρωσή του θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28.5.2021 και ώρα 18.00-21.00.