«Χορήγηση υποτροφιών κινητικότητας βραχείας διάρκειας σε Έλληνες μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψηφίους διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου», Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

17-12-21 eperan 0 comment

17/12/2021

Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων Προγράμματος Ελληνοβρετανικής Συνεργασίας

Ενημερωτικό έγγραφο για υποτροφίες ελληνο-βρετανικής συνεργασίας

 

Ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (εφεξής ΙΚΥ) και το British Council Ελλάδας (εφεξής British Council), με
τη συνδρομή της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα (εφεξής Βρετανική Πρεσβεία), υλοποιούν για τo
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 πρόγραμμα υποτροφιών βραχείας διάρκειας (εφεξής Πρόγραμμα), ήτοι
τεσσάρων (4) εβδομάδων (έκαστη υποτροφία), με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο και δικαιούχους
Έλληνες μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές/τριες Ελληνικών Πανεπιστημίων.
Το Πρόγραμμα για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος υλοποιείται κατ’εφαρμογή Κανονιστικών Διατάξεων,
όπως εγκρίθηκαν με την Υπουργική Απόφαση 157852/Ζ1/03-12-2021 (εφεξής ΥΑ) του Υφυπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 5824/τ.Β/14-12-2021).

Σκοπός του προγράμματος, το οποίο για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 χρηματοδοτείται αποκλειστικά
από το Ηνωμένο Βασίλειο μέσω της Βρετανικής Πρεσβείας, είναι να ενθαρρύνει την κινητικότητα των
Ελλήνων φοιτητών/τριών προς τα Βρετανικά Πανεπιστήμια για την ενίσχυση της επιστημονικής και
εκπαιδευτικής τους επάρκειας, τη διεύρυνση της ερευνητικής τους δραστηριότητας, αλλά και τη
δημιουργία προοπτικών συνεργασίας στην εποχή μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, προς όφελος τόσο των δικαιούχων του προγράμματος όσο και των
Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων στα οποία φοιτούν.

Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 αρχίζει την Πέμπτη
16/12/2021 και λήγει την Παρασκευή 21/01/2022 και ώρα Ελλάδος 23:00.

Η έναρξη της κινητικότητας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως την Πέμπτη, 31/03/2022