ΠΜΣ Χρημ & Τραπ Διοικ, Φροντιστηριακές ασκήσεις στο πλαίσιο του μαθήματος Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

24-03-22 web.xrh 0 comment

ΠΜΣ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ» ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ»

 

 

 

 

 

   Πειραιάς 24.03.2022

 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με ειδίκευση «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» ότι θα πραγματοποιηθεί φροντιστηριακό μάθημα στο πλαίσιο του μαθήματος «Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου» από τον κ. Χ. Μπούρα. Συγκεκριμένα:

 

 

1ο Φροντιστηριακό Μάθημα
Παρασκευή 1.4.2022
16.00-18.00                               ΑΙΘ 101
2ο Φροντιστηριακό Μάθημα
Παρασκευή 6.5.2022
16.00-18.00                               εργ Η/Υ, Γραφείο
3ο Φροντιστηριακό Μάθημα
Παρασκευή 27.5.2022
16.00-18.00                               εργ Η/Υ, Γραφείο

 

 

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ