Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων στα Μεταπτυχιακά μας Προγράμματα μέχρι 31 Μαΐου 2022

03-05-22 web.xrh 0 comment

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων στα Μεταπτυχιακά μας Προγράμματα μέχρι 31 Μαΐου 2022.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» (Full & Part)Υποβολή Αιτήσεων

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» – Υποβολή Αιτήσεων