Ακαδημαϊκά Σεμινάρια 2021-2022

10-09-22 web.xrh 0 comment

2021-2022
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής
Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής 

Σειρά Ακαδημαϊκών Σεμιναρίων στη Χρηματοοικονομική Επιστήμη

Οργανωτές: Μιχαήλ Ανθρωπέλος, Γεώργιος Σκιαδόπουλος

Πληροφορίες: finance-seminars@unipi.gr

 

25/2/2021 16:15-18:00
Diogenis Baboukardos
University of Essex
Integrated Reporting and the Informativeness of Financial Analysts’ Stock Recommendations
10/3/2021 16:15-18:00
Serafeim Tsoukas
University of Glasgow
Real effects of imperfect bank-firm matching
18/3/2021 16:15-18:00
Seminar by internal faculty member
Nikitas Pittis
University of Piraeus
Utility, Probability and Rationality in Economics and Philosophy: A Historical-Comparative Study
1/4/2021 16:15-18:00
Seminar by internal faculty member
Michalis Anthropelos
University of Piraeus
Price Impact under Heterogeneous Beliefs and Restricted Participation
Michalis Anthropelos
8/4/2021 16:15-18:00
Seminar by internal faculty member
Seraina Anagnostopoulou
University of Piraeus
Enhancement in Firms’ Information Environment via Options Trading and the Efficiency of Corporate Investment
2/6/2021 16:15-18:00
Seminar by internal faculty member
Dimitris Kiriazis
University of Piraeus
Hedge Fund Win versus Management Win: Activism Outcome, Governance Impact and Shareholder Value Gains
Kyriazis
10/3/2022 16:15-18:00
Dimitris Papadimitriou
King’s Business School
Sentiment and speculation in a market with heterogeneous beliefs
31/3/2022 16:15-18:00
Georgios Panos
University of Glasgow
Growing up with Finance: Special Economic Zoning and Household Finance in China
14/4/2022 16:15-18:00
Yang Xu
Baruch College
Capital Structure as an Investement Decision
12/5/2022 16:15-18:00
Thanos Verousis
Essex Business School
Disentangling Price and Volatility Components of Asymmetric Information in Equity Option Markets