ΠΜΣ Χρημ & Τραπ Διοικ, Πρόγραμμα παρουσιάσεων διπλωματικών εργασιών Μαρτίου (full20)

08-03-23 web.xrh 0 comment

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα των παρουσιάσεων των διπλωματικών εργασιών που θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 20.3.2023