Νέος κύκλος προσφερόμενων υποτροφιών CFA 2022-2023

12-03-23 eperan 0 comment

Πειραιάς, 10/03/2023

 

Νέος κύκλος περιορισμένου αριθμού υποτροφιών CFA που προσφέρει το Τμήμα, έως και τις 31/03/2023 στο https://forms.gle/pU582LhR6GhZBLdXA

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή, αξιολόγηση και χορήγηση των υποτροφιών:

 

  1. οι αιτούντες δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί την ελάχιστη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου.
  • Για αποφοίτους Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, η πρόσκληση υποψηφιοτήτων αφορά σε εισακτέους ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 με λήψη πτυχίου Ιούνιο ή Σεπτέμβριο 2022 ή τελειόφοιτους (μητρώα Χ19) ή φοιτητές στο 3ο έτος σπουδών (μητρώα Χ20)
  • Για αποφοίτους Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, η πρόσκληση αφορά σε εισακτέους ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους για τη λήψη πτυχίου τον Μάρτιο 2022 για το τμήμα πλήρους φοίτησης ή τον Σεπτέμβριο 2022 για αποφοίτους μερικής φοίτησης.

Η πρόσκληση επεκτείνεται και σε 2ετείς φοιτητές (μητρώα 21, δηλαδή εισακτέους ΠΜΣ ακαδημαϊκού έτους 2021-2022)

Η πρόσκληση επίσης απευθύνεται και σε διδακτορικούς φοιτητές του Τμήματος.

  1. η συμμετοχή στο σεμινάριο επενδυτικής ηθικής (ethics seminar) που έχει διοργανώσει το Τμήμα κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους

 

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική (και για τις δύο κατευθύνσεις πλήρους και μερικής φοίτησης) του Τμήματός μας ανήκουν στα πιστοποιημένα προγράμματα που συμμετέχουν στο CFA Institute University Affiliation Program.

 

Με αυτόν τον τρόπο, το ΠΠΣ αποτελεί το πρώτο ΠΠΣ στην Ελλάδα για το οποίο αναγνωρίζεται ότι ενσωματώνει τουλάχιστον το 70% του CFA Program Candidate Body of Knowledge (CBOK) για τις εξετάσεις CFA Level 1 στο πρόγραμμα σπουδών. Επίσης, το ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική αναγνωρίζεται ότι ενσωματώνει τουλάχιστον το 70% του συνολικού CFA Program CBOK στο πρόγραμμα σπουδών, δίνοντας παράλληλα έμφαση στον κώδικα δεοντολογίας του CFA Institute (Code of Ethics and Standards of Practice) και για το προπτυχιακό και για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Συνεπώς, το ΠΠΣ και οι δύο κατευθύνσεις του ΠΜΣ βοηθούν τους φοιτητές σε μελλοντική προετοιμασία τους για την απόκτηση της επαγγελματικής πιστοποίησης Chartered  Financial Analyst®, η οποία αποτελεί τον επαγγελματικό τίτλο με το υψηλότερο κύρος και αναγνώριση στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών παγκοσμίως. Σε κάθε περίπτωση όμως, όλα τα στάδια των ιδιαίτερα απαιτητικών εξετάσεων του CFA Program (Level 1, 2, 3) απαιτούν ιδιαίτερη και χωριστή προετοιμασία προσαρμοσμένη στο ακριβές curriculum της εξέτασης το οποίο δίδεται στους υποψήφιους κάθε χρόνο από το CFA Institute.

 

Η προετοιμασία αυτή απαιτεί κατ’ ελάχιστο διάστημα 6 μηνών, και λογικά σημαντικά μεγαλύτερο διάστημα από αυτό, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υποψήφιοι για την εξέταση αναμένεται να εργάζονται.

 

Μέσα από τη συμμετοχή του στο CFA Institute University Affiliation Program, το ΠΠΣ στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική και το ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική του Τμήματός μας μπορεί να χορηγεί έναν περιορισμένο αριθμό υποτροφιών για μειωμένη καταβολή εξέταστρων στις εξετάσεις επαγγελματικής πιστοποίησης του CFA Program κάθε χρόνο.

 

Οι υποτροφίες αυτές

 

  • μειώνουν το κόστος εγγραφής στις εξετάσεις CFA Level 1 στα USD 350, συνολικά, συμπεριλαμβανόμενης της πρόσβασης στο eBook curriculum,
  • αντί για το κανονικό κόστος των USD 350 (enrollment fee) συν USD 900-1200 (registration fee, το οποίο εξαρτάται από τη χρονική στιγμή της εγγραφής, και κυμαίνεται μεταξύ των ποσών αυτών,

https://www.cfainstitute.org/en/programs/cfa/scholarships/student και

https://www.cfainstitute.org/en/programs/cfa/exam ).

 

Το CFA Program προωθεί την ανάδειξη δεξιοτήτων, προτύπων αριστείας και ακεραιότητας για τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές, διαχειριστές κεφαλαίων, επενδυτικούς συμβούλους και γενικότερα επαγγελματίες στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο.

 

Από το έτος 2021, οι εξετάσεις CFA Level I πραγματοποιούνται 4 φορές το χρόνο, κατά τους μήνες Φεβρουάριο, Μάιο, Αύγουστο και Νοέμβριο (https://www.cfainstitute.org/en/programs/cfa/exam). Η λήψη της υποτροφίας δίνει στον κάτοχο το δικαίωμα να τη χρησιμοποιήσει για εγγραφή στην εξέταση εντός ενός έτους μετά τη λήψη της κατά μέγιστο, σύμφωνα με την πληροφόρηση που τυπικά περιλαμβάνεται στο email επιβεβαίωσης που αποστέλλεται από το CFA Institute στους φοιτητές στους οποίους έχει απονεμηθεί από το Τμήμα υποτροφία, με την τελική επιβεβαίωση να παρέχεται από το σχετικό email. Οι υποψήφιοι καλούνται να επιβεβαιώσουν τις καταληκτικές ημερομηνίες εγγραφών ανά εξεταστική περίοδο οι ίδιοι με πολλή προσοχή, ενώ το ακριβές διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να γίνει χρήση της υποτροφίας οριστικά επιβεβαιώνεται από το απαντητικό email του CFA Institute για τους φοιτητές στους οποίους έχει αποδοθεί υποτροφία από το Τμήμα.

 

Η πιστοποίηση CFA αποτελεί την ανώτατη επαγγελματική πιστοποίηση στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών παγκοσμίως. Οι εξετάσεις για την επαγγελματική πιστοποίηση πραγματοποιούνται στα αγγλικά πάνω σε κοινά θέματα σε όλο τον κόσμο.

 

Λιγότεροι από ένας στους πέντε φοιτητές που ξεκινούν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα το ολοκληρώνουν επιτυχημένα και τους απονέμεται το CFA charter, το οποίο αποτελεί τον “χρυσό κανόνα” για τους επαγγελματίες χρηματοοικονομικής ανάλυσης και υπηρεσιών.

 

Με τη συμμετοχή του ΠΠΣ και του ΠΜΣ στο CFA Institute University Affiliation Program υπάρχει μέσα  από τη  χορήγηση  σχετικών  υποτροφιών η δυνατότητα να βοηθηθούν επιμελείς πρόσφατοι απόφοιτοι των προγραμμάτων ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για τις εξετάσεις απόκτησης της επαγγελματικής πιστοποίησης CFA εφόσον το επιθυμούν και δύνανται να αφιερώσουν τον απαιτούμενο χρόνο προετοιμασίας, χωρίς την ανάγκη να επιβαρυνθούν με το κανονικά ιδιαίτερα υψηλό κόστος εξέτασης που απαιτείται να καταβάλουν οι υποψήφιοι.

 

Οι εν λόγω υποτροφίες αφορούν μόνο την εξέταση Level 1 και όχι τα επόμενα στάδια των εξετάσεων. Ενδεχόμενη ανάγκη για επανάληψη της εξέτασης Level 1, όπως και οι εξετάσεις για τα επόμενα δύο Levels δεν καλύπτονται από τις εν λόγω υποτροφίες.

 

Όποιος ενδιαφέρεται να υποβάλλει αίτηση στο CFA παρακαλούμε πολύ να μας δηλώσει την πρόθεσή του συνοδευομένη από:

1) μια σύντομη έκθεση περίπου 400 λέξεων όπου θα εξηγείτε τους λόγους εκδήλωσης ενδιαφέροντος

2) αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας (σε μορφή που να είναι ευανάγνωστη, π.χ. εξαιρούνται printscreens κτλ, και να αναφέρεται καθαρά ο ΜΟ αποφοίτησης)

3) ημερομηνία παρακολούθησης ethics seminar

έως και τις 31.03.2023 στις 12 το βράδυ στο https://forms.gle/pU582LhR6GhZBLdXA .

 

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο: Νέος Κύκλος Υποτροφίες CFA 2023