ΠΜΣ Χρημ & Τραπ Διοικ πλήρους – μερικής φοίτησης, φροντιστηριακά μαθήματα στη Χρηματοδότηση και Επενδύσεις Ακινήτων

02-05-23 web.xrh 0 comment

ΠΜΣ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΡΠΕΖΙΚΗ» ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ» – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ & ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

 Πειραιάς 02.05.2023

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με ειδίκευση «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» – πρόγραμμα πλήρους και μερικής φοίτησης ότι θα πραγματοποιηθούν φροντιστηριακά μαθήματα στο πλαίσιο του μαθήματος «Χρηματοδότηση και Επενδύσεις Ακινήτων» από τον κ. Χ. Μπούρα, τις ακόλουθες ημέρες και ώρες :

 

 

Πέμπτη 25.05.2023
18.00-20.00
Εργ Η/Υ, ΓΡΑΦΕΙΟ 325
Πέμπτη 01.06.2023
18.00-20.00
Εργ Η/Υ, ΓΡΑΦΕΙΟ 325
Πέμπτη 15.06.2023
18.00-20.00
Εργ Η/Υ, ΓΡΑΦΕΙΟ 325