Απαλλαγές ICAEW 2024 Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής

13-12-23 web.xrh 0 comment

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής είναι στην πολύ ευχάριστη θέση να ενημερώσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριές του για τις απαλλαγές που έχει λάβει από τον διεθνή φορέα πιστοποίησης ICAEW τόσο για το προπτυχιακό όσο και το μεταπτυχιακό του πρόγραμμα σπουδών στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική.

Το ICAEW βρίσκεται σε συνεργασία με το Ελληνικό Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών (ΣΟΕΛ) για την απόκτηση της ιδιότητας του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστημίου Πειραιώς έχει λάβει 7 απαλλαγές σε papers του ICAEW:

ICAEW Module
Accredited programme modules
Minimum grade required for all modules
Accounting
Principles of Financial Accounting

Financial Statement Analysis

6.0 GPA
Assurance
Auditing
6.0 GPA
Business, Technology & Finance
Financial Statement Analysis

Corporate Finance

Business Policy and Strategy

International Financial Markets

2:1 or 1st class (GPA 6.0) overall degree award
Financial Management
Financial Management

Corporate Finance

International Financial Markets

6.0 GPA
Law
Commercial Law
6.0 GPA
Management Information
Management Accounting
6.0 GPA
Principles of Taxation
Tax Accounting
6.0 GPA

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» έχει λάβει 3 απαλλαγές σε papers του ICAEW:

ICAEW Module
Accredited programme modules
Minimum grade required for all modules
Accounting
ΜΕΧΡΗ106 Financial Reporting
6.0 GPA
Business, Technology & Finance
Overall degree award 6.0 GPA and above
Financial Management
ΜΕΧΡΗ337Financial Management

ΜΕΧΡΗ331 Derivatives

ΜΕΧΡΗ330 Portfolio and Asset Pricing

 

6.0 GPA

Οι απαλλαγές έχουν συμπεριληφθεί στη σχετική βάση καταχώρησης απαλλαγών (credits for prior learning -CPL database) του ICAEW (https://apps.icaew.com/cpldirectory).