Η ΕΥ στο μάθημα «Συγχωνεύσεις & Εξαγορές» του ΠΜΣ

21-05-24 eperan 0 comment

Στα πλαίσια του μαθήματος επιλογής «Συγχωνεύσεις & Εξαγορές» στο ΠΜΣ (Χρηματοοικονομική & Τραπεζική) μερικής φοίτησης πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18/05/2024 στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 12.00-15.00 πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση από στελέχη της Ernst & Young με θέμα :

“Το τμήμα στρατηγικής και συναλλαγών της Ernst & Young στην Ελλάδα”.

Οι ομιλητές ήταν :

  • Ανδρέας Καραμέρος (απόφοιτος 2007, ΠΜΣ Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής) , Partner – Business Modelling & Corporate Finance Energy Leader,
  • Χρήστος Ψύλλιας, Assistant Manager – Valuation, Modeling & Economics και
  • Αλεξάνδρα Αντωνοπούλου, Talent Attraction & Acquisition Associate

Ακολούθησε συζήτηση με τους φοιτητές του Τμήματος. Ευχαριστούμε τα στελέχη της EY για το χρόνο που διέθεσαν για να μεταφέρουν τις γνώσεις και εμπειρίες τους στους φοιτητές μας και ευελπιστούμε στη διεύρυνση της συνεργασίας μας για την αποκόμιση αμοιβαίων ωφελειών στο εγγύς μέλλον!