Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων στο Π.Μ.Σ Χρηματοοικονομική Διοίκηση Δημόσιων Οργανισμών και Μονάδων μέχρι 30 Ιουνίου 2024

31-05-24 web.xrh 0 comment

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων στο Π.Μ.Σ Χρηματοοικονομική Διοίκηση Δημόσιων Οργανισμών και Μονάδων μέχρι 30 Ιουνίου 2024.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Χρηματοοικονομική Διοίκηση Δημόσιων Οργανισμών και Μονάδων»