Δημήτριος Κυριαζής

03-07-18 web.xrh 0 comment

Δημήτριος Κυριαζής

Αναπληρωτής Καθηγητής, Ph.D City University, London, UK


Kyriazis

Γραφείο
330
Τηλέφωνο
(+30) 210.41.42.464
Email
dkyr@unipi.gr
Ώρες Γραφείου:

Πληροφορίες

Ο Δρ. Δημήτριος Κυριαζής είναι επί του παρόντος Αναπληρωτής Καθηγητής  στο Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Διδάσκει Χρημα-τοοικονομική Διοικητική, και Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και Συγχωνεύσεις και Εξαγορές στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στα Οικονομικά από το City University του Λονδίνου. Το θέμα της διδακτορικής του διατριβής ήταν οι Συγχωνεύσεις και Εξαγορές. Πριν από την ακαδημαϊκή του τοποθέτηση στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς  (2002), εργάσθηκε  (1997-2001) στην Alpha Bank στην Αθήνα για  να συμμετάσχει μεταξύ άλλων και σε  έργα συγχωνεύσεων και εξαγορών. Το ερευνητικό του έργο έχει δημοσιευθεί σε  υψηλής ποιότητας  ακαδημαϊκά περιοδικά, όπως το Strategic Management Journal, European Financial Management, Journal of Business Finance & Accounting  και το Journal of International Financial Markets, Institutions and Money. Έχει παρουσιάσει το ερευνητικό του έργο σε διάφορα διεθνή ακαδημαϊκά συνέδρια και έχει διατελέσει κριτής εργασιών σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά όπως, International Review of Economics and Finance, Applied Economics, Applied Financial Economics και Journal of Economics and Finance. Είναι  συγγραφέας βιβλίου με τίτλο  «Συγχωνεύσεις & Εξαγορές», στα ελληνικά και  εκδόθηκε για πρώτη φορά  στην Αθήνα (2007). Η δεύτερη ενημερωμένη έκδοση αυτού του βιβλίου έχει ολοκληρωθεί το έτος 2016 και είναι διαθέσιμη από τις εκδόσεις «Διπλογραφία». Έχει κάνει σεμινάρια για επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα. Έχει διατελέσει επί σειρά ετών ακαδημαϊκός σύμβουλος σε ομάδες φοιτητών του Τμήματος  που έχουν λάβει μέρος στο διεθνή ετήσιο διαγωνισμό “Research Challenge” που διοργανώνει ο οργανισμός CFA κατά τον οποίο η ομάδα των φοιτητών του Τμήματος κατέκτησε την 1η θέση σε εθνικό επίπεδο (για 2 διαδοχικά έτη 2019 & 2020).


Έρευνα

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε διάφορα θέματα της Εταιρικής Χρηματοοικονομικής (Corporate Finance) και Εταιρικής Στρατηγικής, όπως οι Συγχωνεύσεις και Εξαγορές επιχειρήσεων, ο ρόλος των ακτιβιστών μετόχων (όπως τα hedge funds) στην εταιρική διακυβέρνηση (corporate governance), η αποτελεσματικότητα των αγορών, η ασυμμετρία πληροφόρησης, η απόδοση επενδυτικών στρατηγικών και μέτρα αξιολόγησης απόδοσης διοικητικών στελεχών.


Μαθήματα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Xρηματοοικονομική Διοικητική
Συγχωνεύσεις και Εξαγορές
Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Συγχωνεύσεις και Εξαγορές


Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

  • Apergis, N., P. Artikis and D. Kyriazis (2015). Does stock market liquidity explain real economic activity? New evidence from two large European stock markets”. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 38,: 42-64. ABS rating (3).  DOI: 11016/j.intfin.2015.05.002
  • Kyriazis, D. and Christou, Ch. (2013). A Re-examination of the Performance of Value Strategies in the Athens Stock Exchange”. International Advances in Economic Research, 19,: 131-151. ABS rating (1) DOI: 10.1007/s11294-013-9402-7
  • Kyriazis, D. and Diacogiannis, G. (2007).Testing the Performance of Value Strategies in the Athens Stock Exchange”, Applied Financial Economics, 17 : 1511-1528. ABS rating (2). DOI: 1080/09603100600949226
  • Kyriazis, D. and Anastassis, Ch. (2007). The Validity of the Economic Value Added Model: an Empirical Application”, European Financial Management, 13, (1) : 71-100. ABS rating (3). DOI: 1111/j.1468-036X.2006.00286.x
  • Holl, P. and Kyriazis, D. (1997).Wealth Creation and Bid Resistance in U.K. Takeover Bids”, Strategic Management Journal, 18(6): 483-498. ABS rating (4). DOI: 1002/(SICI)1097-0266(199706)18:6<483::AID-SMJ895>3.0.CO;2-6
  • Holl, P. and Kyriazis, D. (1997).Agency, Bid Resistance and the Market for Corporate Control”, Journal of Business Finance & Accounting, 24, (8) : 1037-1066. ABS rating (3). DOI: 10.1111/1468-5957.00150