Διαχείριση Κεφαλαίου Κίνησης / Ταμειακών Ροών

21-03-23 web.xrh 0 comment

Διαχείριση Κεφαλαίου Κίνησης / Ταμειακών Ροών


ΧΡΔΙΚΤΑΡ

Διδάσκων: Π. Ασημακόπουλος
ECTS: 7,5
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Εξάμηνο: Εαρινό
Ώρες Διδασκαλίας: 4

Προαπαιτούμενα:

Σκοπός του Μαθήματος

 


Περιεχόμενο του Μαθήματος

 


Προτεινόμενη Βιβλιογραφία