ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΙΚΗΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΠΜΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Κουρογένης

Περιγραφή  μαθήματος:

Η ανάγκη για εκτίμηση χρηματοοικονομικών υποδειγμάτων ώθησε την επαγγελματική και ερευνητική κοινότητα της χρηματοοικονομικής στη δημιουργία του πολύ σημαντικού κλάδου της Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας. Στο πλαίσιο του μαθήματος της «Εφαρμοσμένης Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας» θα αναλύσουμε τις ιδιότητες των βασικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στη μοντελοποίηση χρηματοοικονομικών μεγεθών. Με τη χρήση της ευρέως διαδεδομένης γλώσσας προγραμματισμού R, θα εφαρμόσουμε τη θεωρία που θα διδαχθεί σε πραγματικά δεδομένα. Σκοπός του μαθήματος είναι, με την ολοκλήρωσή του, ο φοιτητής να έχει εφοδιαστεί με απαραίτητες γνώσεις για την εκπόνηση εμπειρικών μελετών στους κλάδους της Χρηματοοικονομικής και της Τραπεζικής.

 

Βασικό   εργαλείο   στη   μοντελοποίηση   χρηματοοικονομικών   μεγεθών   είναι   οι «Χρονοσειρές». Οι χρονοσειρές (time series), ως αποτέλεσμα του παντρέματος εννοιών της θεωρίας πιθανοτήτων, των εξισώσεων διαφορών και των ακολουθιών, βρίσκουν άμεση εφαρμογή στη Χρηματοοικονομική. Σκοπός τους είναι η περιγραφή φαινομένων όπως αυτά εξελίσσονται στο χρόνο. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα αναλύσουμε τους βασικούς τύπους χρονοσειρών που χρησιμοποιούνται στη Χρηματοοικονομική (Autoregressive, Moving Αverage, ARMA, ARCH, GARCH models) καθώς και των διανυσματικών αντίστοιχων (VAR, VARMA).

 

Η δομή του μαθήματος είναι η ακόλουθη:

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Εκδότης: John Wiley & Sons, Inc. Κεφάλαια 1, 2, 3, 8.

Η ύλη θα εμπλουτίζεται με κατανοητά παραδείγματα. Το μεγαλύτερο μέρος του μαθήματος θα γίνει στο εργαστήριο του Τμήματος με στόχο την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών στις έννοιες που θα παρουσιαστούν.