Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική – Θεωρία Παιγνίων (Μεταπτυχιακό)

19-06-19 web.xrh 0 comment

Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική – Θεωρία Παιγνίων


Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»
(M.Sc in «Banking and Finance»)
Ειδίκευση: «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική»

Εξάμηνο: Χειμερινό Εξάμηνο (Επιλογής)

Η θεωρία παιγνίων αποτελεί μια ολοκληρωμένη θεωρία που μας βοηθά να λαμβάνουμε αποφάσεις και να διαμορφώνουμε στρατηγικές. Ο σχεδιασμός τους διαμορφώνεται μέσα από την αλληλεπίδραση ληπτών απόφασης, όπως διοικητές επιχειρήσεων, κυβερνήτες κρατών, ρυθμιστικών αρχών αλλά και όσων ασχολούνται στο σχεδιασμό της οικονομικής πολιτικής.

 

Φέτος, το μάθημα θα εστιάσει στη ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ με εφαρμογές στην οικονομία και τις επιχειρήσεις.

 

Γιατί να μάθω θεωρία παιγνίων;

 • Για να εφαρμόζω τα εργαλεία της, αναλυτικά & διαισθητικά, σε καταστάσεις διαπραγμάτευσης.
 • Για να εντοπίζω και να αξιολογώ αρχέτυπες στρατηγικές καταστάσεις σε πολύπλοκα οικονομικά προβλήματα.
 • Για να κατανοώ σκοπό τη στρατηγική αλληλεπίδραση ατόμων και οργανισμών με σκοπό τη μεγιστοποίηση της απόδοσής μου.
 • Γιατί αποτελεί θεμέλιο λίθο της σύγχρονης οικονομικής θεωρίας

 

Ποιές είναι οι βασικές εφαρμογές της;

 • Η θεωρία παιγνίων έχει δι-επιστημονικές εφαρμογές, στη πληροφορική, τη βιολογία, τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες.
 • Η σύγχρονη ανάλυση δομής των αγορών (IO), η οικονομική της ευημερίας, η θεωρία κοινωνικής επιλογής , η θεωρία διαπραγματεύσεων, η θεωρία δημοπρασιών και προμηθειών, η σύγχρονη θεωρία διεθνούς εμπορίου, η θεωρία συμβολαίων κ.α..

 

Ποιά είναι η ύλη διδασκαλίας;

 • Στρατηγικά Παίγνια – Έννοια Ισορροπίας-Μέθοδοι Επίλυσης
 • Ισορροπία Nash -Εκλέπτυνση της Ισορροπίας Nash – Παίγνια με Επικοινωνία
 • Δενδροπαίγνια – Έννοιες Ισορροπίας στα Δυναμικά Παίγνια
 • Ατελής Πληροφόρηση στα Δενδροπαίγνια
 • Επαναλαμβανόμενα παίγνια
 • Εφαρμογές στις Δημοπρασίες-Διαπραγματεύσεις-Προβλήματα του Αντιπροσώπου και Συμβόλαια κ.α.

 

Βοηθήματα Διδασκαλίας

 • Θα διανεμηθούν ελληνικές σημειώσεις του εισηγητή για το μεγαλύτερο μέρος των διαλέξεων καθώς και διαφάνειες.

Game Theory:Analysis of Conflict, Roger Myerson, Harvard University Press, 1997

Bargaining Theory with Applications, Abhinay Muthoo, Cambridge University Press, 1999