Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής (Μεταπτυχιακό)

19-06-19 web.xrh 0 comment

Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής


Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»
(M.Sc in «Banking and Finance»)
Ειδίκευση: «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική»

Εξάμηνο: Χειμερινό Εξάμηνο (Επιλογής)

Σκοπός του Μαθήματος
Το μάθημα αυτό έχει μια πρωτότυπη διάρθρωση. Αποτελείται από σεμιναριακές παρουσιάσεις καταξιωμένων στελεχών της αγοράς σε επιλεγμένες Θεματικές Ενότητες μεγάλου πρακτικού ενδιαφέροντος. Οι Ενότητες αυτές είναι: οι εξής

  • Exchange Traded Derivatives
  • Foreign Exchange in practice,
  • Ψηφιακή Τραπεζική
  • Leasing (Χρονομισθώσεις)
  • Factoring (πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων), και
  • Real Estate Investments

Στις ενότητες αυτές θα παρουσιαστούν Case Studies με σημαντική προστιθεμένη αξία για τους φοιτητές. Σε περίπτωση που κάποιος Παρουσιαστής λόγω (απρόοπτου κωλύματος δεν μπορεί να κάνει την προγραμματισμένη παρουσίαση, θα αντικαθίσταται από άλλο στέλεχος της αγοράς.

Οι Παρουσιάσεις:

1) Exchange traded derivatives, stock lending and omnibus accounts. By George Bersis, partner Potamitis Vekris Law Firm

2) Foreign Exchange in practice, presenter: by Athanassios Asymakopoulos,

3) «Leasing ένα σύγχρονο χρηματοδοτικό εργαλείο» 2 παρουσιάσεις από την κα Στέλλα Κατσουρίδη, στέλεχος της Eurobank Leasing και τον. Καθ. Γεώργιο Μ. Κατσιμπρή.

4) Factoring (πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων) και Commercial Finance. Θα γίνουν 2 παρουσιάσεις από τον κ. Γεώργιο Καραγιαννόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eurobank Factors

5) Βασικές Aρχές Ψηφιακής Τραπεζικής [Fundamentals of Digital Banking], 3 παρουσιάσεις από τον Γεώργιο Λ. Λαμπρόπουλο, Στέλεχος του Group Digital Banking της Eurobank.

6) Real Estate Investment. Εισηγητής, Γεώργιος Χρυσικός , Διευθύνων Σύμβουλος της Grivalia Real Estate Management Services.