Μακροοικονομική Ι

29-06-18 web.xrh 0 comment

Μακροοικονομική Ι


ΧΡΜΑΚ01

Διδάσκων: Χ. Στεφανάδης
ECTS: 7,5
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: 2ο
Ώρες Διδασκαλίας: 4

Προαπαιτούμενα:

Σκοπός του Μαθήματος

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις μεθόδους αξιολόγησης του οικονομικού περιβάλλοντος μιας χώρας. Το μάθημα επικεντρώνεται στις μοντέλα που χρησιμοποιούν οι οικονομολόγοι για να εξετάσουν τη γενική οικονομική κατάσταση μιας χώρας, όπως και για να προτείνουν συγκεκριμένα μέτρα βελτίωσης αυτής της οικονομικής κατάστασης. Αναλύει τις αιτίες και μηχανισμούς της μακροχρόνιας οικονομικής ανάπτυξης. Επίσης εξετάζει τις αιτίες και μηχανισμούς των οικονομικών υφέσεων (ή κρίσεων) και του πληθωρισμού, καθώς και τις σχετικές κυβερνητικές πολιτικές.


Περιεχόμενο του Μαθήματος

 • Το Εθνικό Εισόδημα μιας Χώρας.
 • Μέτρηση Κόστους Ζωής.
 • Οικονομική Μεγέθυνση.
 • Αγορές των Συντελεστών Παραγωγής.
 • Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα.
 • Ανεργία.
 • Θεωρία Επιχειρηματικών Κύκλων – Μοντέλα Κευνσιανού Σταυρού, IS/LM.
 • Συναθροιστική Ζήτηση και Προσφορά..
 • Χρήμα και Πληθωρισμός.
 • Ανοικτή Οικονομία.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • N. Gregory Mankiw and Laurence M. Ball. Μακροοικονομική και το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, Εκδόσεις Gutenberg, 2013.