Μαθηματικά Ι

29-06-18 web.xrh 0 comment

Μαθηματικά Ι


ΧΡΜΑΘ06

Διδάσκων: Ν. Εγγλέζος
ECTS: 7,5
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: 1ο
Ώρες Διδασκαλίας: 4

Προαπαιτούμενα:

Σκοπός του Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις θεμελιώδεις έννοιες της μαθηματικής ανάλυσης που συναντώνται εκτενώς σε όλο το εύρος της χρηματοοικονομικής θεωρίας και ανάλυσης. Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις αναλυτικές βάσεις για το σύνολο των ποσοτικοποιημένων μαθημάτων που προσφέρονται στο πρόγραμμα σπουδών καθώς και τις τεχνικές που απαιτούνται για τη λύση ενός εύρους θεωρητικών και αναλυτικών προβλημάτων που αναφέρονται στην οικονομία. Στόχο επίσης αποτελεί οι φοιτητές να αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση των μαθηματικών εννοιών που θα παρουσιαστούν κατά την διάρκεια των διαλέξεων.


Περιεχόμενο του Μαθήματος

Οι βασικές ενότητες  που παρουσιάζονται έχουν ως εξής:

  • Μαθηματική Επαγωγή – Συναρτήσεις – Γραφικές Παραστάσεις – Όρια – Συνέχεια – Βασικά θεωρήματα Συνεχών Συναρτήσεων – Supremum και Infimum
  • Παράγωγοι – Κανόνες Παραγώγισης – Μονοτονία και Κυρτότητα –  Θεωρήματα Rolle, Μέσης Τιμής και L’Hopital – Παράγωγος Αντίστροφης Συνάρτησης
  • Oλοκληρώματα – Θεμελιώδες Θεώρημα του Απειροστικού Λογισμού – Η Λογαριθμική και η Εκθετική Συνάρτηση – Στοιχειώδεις Μέθοδοι Ολοκλήρωσης
  • Ακολουθίες – Σύγκλιση Ακολουθιών – Ακολουθίες Cauchy
  • Σειρές – Σύγκλιση Σειρών – Κριτήρια Σύγκλισης

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

  • Spivak, Διαφορικός Ολοκληρωτικός Λογισμός, ITE – Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2010.
  • Μ. Φιλιππάκης, Εφαρμοσμένη Ανάλυση και Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας, Εκδόσεις Τσότρας, Αθήνα, 2017.
  • Θ. Ρασσιάς, Μαθηματικά Ι, Εκδόσεις Τσότρας, Αθήνα, 2017.
  • Δ. Κραββαρίτης, Μαθήματα Ανάλυσης, Εκδόσεις Τσότρας, Αθήνα, 2017.