Μαθηματικά ΙΙ

29-06-18 web.xrh 0 comment

Μαθηματικά ΙΙ


ΧΡΜΑΘ 07

Διδάσκων: Μ. Ανθρωπέλος
ECTS: 7,5
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: 2ο
Ώρες Διδασκαλίας: 4

Προαπαιτούμενα:

Σκοπός του Μαθήματος

Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι να διδάξει στους μαθητές τις μαθηματικές δεξιότητες που χρειάζονται για την αντιμετώπιση βασικών και πιο προχωρημένων προβλημάτων της οικονομικής επιστήμης. Το μάθημα παρέχει μια εισαγωγή στις μαθηματικές έννοιες και μεθόδους που χρησιμοποιούνται στα οικονομικά και καλύπτει ύλη από τον απειροστικό λογισμό, την άλγεβρα πινάκων και τη θεωρία βελτιστοποίησης. Εκτός από τη θεωρία, αναπτύσσονται πολλές εφαρμογές οικονομικών και χρηματοοικονομικών προβλημάτων.


Περιεχόμενο του Μαθήματος

Πρώτο μέρος
Γραμμική άλγεβρα
• Υπολογισμοί με πίνακες
• Συστήματα γραμμικών εξισώσεων και περιστρεφόμενων μητρών
•Εσωτερικο γινόμενο
• Τετραγωνικές μορφές

Δεύτερο μέρος
Συναρτήσεις με πολλές μεταβλητές
• Μερικές παράγωγοι
• Πεμπλεγμένες μορφές
• Βελτιστοποίηση με πολλές μεταβλητές
• Βελτιστοποίηση με περιορισμούς

Τρίτο μέρος
Διαφορικές εξισώσεις
• Γραμμικές εξισώσεις με σταθερούς συντελεστές
• Διαφορικές εξισώσεις συνήθων και μερικών διαφορικών δεύτερης τάξης


Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

  • “Μαθηματικές Μέθοδοι Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών”, M. Pemberton and N. Rau.
  • “Μαθηματικά για Οικονομολόγους”, G. Renshaw.