Μικροοικονομική Ι

29-06-18 web.xrh 0 comment

Μικροοικονομική Ι


ΧΡΜΙΚ01

Διδάσκων: Χ. Στεφανάδης
ECTS: 7,5
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: 1ο
Ώρες Διδασκαλίας: 4

Προαπαιτούμενα:

Σκοπός του Μαθήματος

Το μάθημα κατ’ αρχήν εισάγει τους φοιτητές στην αντίληψη του οικονομολόγου για τον κόσμο. Εξετάζει με ποιο τρόπο οι οικονομολόγοι προσεγγίζουν τη μελέτη τους. Διερευνάται ο ρόλος των υποθέσεων στην ανάπτυξη μιας θεωρίας και εισάγει την έννοια του οικονομικού υποδείγματος. Εξηγεί γιατί διενεργείται εμπόριο μεταξύ των ανθρώπων μιας χώρας αλλά και μεταξύ χωρών, χρησιμοποιώντας τη θεωρία του συγκριτικού πλεονεκτήματος. Εισάγονται τα βασικά εργαλεία της ζήτησης και προσφοράς, αναπτύσσεται η έννοια της ισορροπίας της αγοράς και εισάγεται η έννοια της ελαστικότητας. Χρησιμοποιούνται τα εργαλεία της ζήτησης, της προσφοράς και της ελαστικότητας για να εξεταστούν το αποτέλεσμα των κρατικών παρεμβάσεων στη λειτουργία των αγορών εξετάζοντας: τον έλεγχο των ενοικίων, το νόμο για τα κατώτατα ημερομίσθια και μισθούς, και την επιβολή φόρων καθώς και περιπτώσεις αποτυχίας των αγορών (εξωτερικότητες). Επίσης, παρουσιάζεται η Θεωρία Επιλογών Καταναλωτού και αναλύεται η λήψη αποφάσεων των καταναλωτών με τη χρησιμοποίηση εισοδηματικών περιορισμών και των καμπυλών αδιαφορίας και θεμελιώνεται και θεωρητικά η καμπύλη ζήτησης. Στη συνέχεια εξετάζεται η συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Εξετάζεται το κόστος παραγωγής και θεμελιώνονται οι καμπύλες κόστους. Εξετάζεται η συμπεριφορά: i) της τέλειας ανταγωνιστικής επιχείρησης και προσδιορίζεται η καμπύλη προσφοράς, ii) του μονοπωλίου, iii) της ολιγοπωλιακής επιχείρησης και iv) της μονοπωλιακής ανταγωνιστικής επιχείρησης.  Τέλος, εξετάζονται οι αγορές των συντελεστών παραγωγής και θεμελιώνεται η σχέση μεταξύ τιμών των συντελεστών και της οριακής παραγωγικότητας.


Περιεχόμενο του Μαθήματος

 1. Οι Δέκα Αρχές της Οικονομικής
 2. Σκεφτόμενοι ως Οικονομολόγοι
 3. Οι Αγοραίες Δυνάμεις της Προσφοράς και Ζήτησης
 4. Η Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της
 5. Καταναλωτές, Παραγωγοί και η Αποτελεσματικότητα των Αγορών
 6. Προσφορά, Ζήτηση και Κρατική Πολιτική
 7. Οι Επιπτώσεις της Φορολογίας.
 8. Διεθνές Εμπόριο.
 9. Εξωτερικότητες.
 10. Οι Αποφάσεις Παραγωγής των Επιχειρήσεων.
 11. Επιχειρήσεις σε Ανταγωνιστικές Αγορές
 12. Μονοπώλιο.
 13. Ολιγοπώλιο

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • Ν. Gregory Mankiw και Mark P. Taylor.  Οικονομική, 3η Έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, 2017.