Μικροοικονομική ΙΙ

29-06-18 web.xrh 0 comment

Μικροοικονομική ΙΙ


ΧΡΜΙΚ02

Διδάσκων: Χ. Στεφανάδης
ECTS: 7,5
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Εξάμηνο: Εαρινό
Ώρες Διδασκαλίας: 4

Προαπαιτούμενα:

Σκοπός του Μαθήματος

Το μάθημα Μικροοικονομική ΙΙ επικεντρώνεται στις αναλυτικές μεθόδους της μικροοικονομικής θεωρίας. Εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι οικονομολόγοι δημιουργούν μαθηματικά μοντέλα και χρησιμοποιούν αυτά το μοντέλα ως εργαλεία για να εξηγήσουν τον πραγματικό κόσμο. Η συμπεριφορά του καταναλωτή και του παραγωγού τεκμηριώνεται θεωρητικά. Επίσης εξετάζεται πώς η αλληλεπίδραση μεταξύ ορθολογικών καταναλωτών και παραγωγών οδηγεί σε μια ποικιλία οικονομικών φαινόμενων. Εξετάζονται διάφορες δομές αγορών με έμφαση στις ολιγοπωλιακές αγορές, τη θεωρία παιγνίων και τη γενική ισορροπία.


Περιεχόμενο του Μαθήματος

 1. Εισοδηματικός Περιορισμός.
 2. Προτιμήσεις Καταναλωτών.
 3. Ωφέλεια Καταναλωτών.
 4. Επιλογές Καταναλωτών.
 5. Μικροδομή της Ζήτησης.
 6. Εξίσωση Slutsky.
 7. 7. Αβεβαιότητα.
 8. Τεχνολογία Εταιριών..
 9. Μεγιστοποίηση Κέρδους Εταιριών.
 10. Ελαχιστοποίηση Κόστους Παραγωγής.
 11. Καμπύλες Κόστους Παραγωγής.
 12. Ολιγοπώλιο.
 13. Γενική Ισορροπία.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Hal Varian. Μικροοικονομική, 3η Έκδοση, 2015.