ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΠΜΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Β ΕΞΑΜΗΝΟ

Στο μάθημα παρουσιάζουμε και αναλύουμε τις βασικές παραμέτρους του οικονομικού περιβάλλοντος μίας χώρας. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση της οικονομικής θεωρίας με την πράξη, δηλαδή στη συζήτηση πραγματικών ιστορικών παραδειγμάτων και επίκαιρων ειδήσεων. Ο στόχος είναι στο τέλος του μαθήματος οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να διαβάζουν οικονομικές εφημερίδες, να παρακολουθούν τα σημαντικά οικονομικά γεγονότα και να σχηματίζουν πληροφορημένη γνώμη για τα οικονομικά δρώμενα. Μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι νομικές πτυχές των οικονομικών.

Για παράδειγμα, μερικά από τα ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν είναι: Γιατί μερικές χώρες, όπως οι ΗΠΑ και η Γερμανία, είναι πιο πλούσιες από άλλες, όπως η Βραζιλία και η Σομαλία; Τι μπορεί να κάνει μία χώρα για να γίνει πιο πλούσια; Ποια είναι η θεμελιώδη σημασία του νομικού πλαισίου και των θεσμών; Ποιά η επίδραση, θετική ή αρνητική, διαφόρων πολιτικών αποφάσεων στην οικονομική ανάπτυξη; Γιατί η οικονομική δραστηριότητα είναι κυκλική και ακόμα και οι πιο πλούσιες οικονομίες, όπως οι ΗΠΑ, παρουσιάζουν κατά καιρούς βραχυχρόνιες υφέσεις, όπως η παγκόσμια Μεγάλη Ύφεση το 2008; Γιατί η ελληνική κρίση από το 2009 έως σήμερα είναι τόσο βαθιά; Πως μπορούμε να αντιμετωπίζουμε μία ύφεση; Ποιό είναι το πιο κατάλληλο νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των μονοπωλίων;

Εγχειρίδια:

Ν. Gregory Mankiw. Μακροοικονομική Θεωρία, Εκδόσεις Gutenberg, 2002 (Προαιρετικό)

Ν. Gregory Mankiw και Mark Ρ. Taylor. Αργές Οικονοαικής Θεωρίας. Τόμοι A & Β, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2010 (Χρησιμοποιήθηκε στο Α Εξάμηνο στο μάθημα Οικονομικά για Νομικούς).

Θεματολογία

  1. Το Εθνικό Εισόδημα μιας Χώρας.
  2. Μακροπρόθεσμη Οικονομική Ανάπτυξη I: Ο Ρόλοι: του Κεφαλαίου και της Τεχνολογίας.
  3. Μακροπρόθεσμη Οικονομική Ανάπτυξη II: Θεσμοί, Νομικό Πλαίσιο και Κουλτούρα.
  4. Αντιμονοπωλιακοί Νόμοι και Ρύθμιση Φυσικών Μονοπωλίων.
  5. Ανοικτή Οικονομία: Οι Οικονομικές Σχέσεις μίας Χώρας με τον Έξω Κόσμο
  6. Οικονομικοί Κύκλοι.
  7. Χρήμα και Πληθωρισμός.