Θεσμικό Πλαίσιο Χρηματοοικονομικών Αγορών

29-06-18 web.xrh 0 comment

Θεσμικό Πλαίσιο Χρηματοοικονομικών Αγορών


ΧΡΘΠΧ01

Διδάσκων: Π. Σταϊκούρας
ECTS: 7,5
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: 1ο
Ώρες Διδασκαλίας: 4

Προαπαιτούμενα:

Σκοπός του Μαθήματος

Ο γενικός στόχος του μαθήματος είναι η περιεκτική και ταυτόχρονα κατανοητή παρουσίαση των αρχών του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις χρηματοοικονομικές αγορές. Ειδικότερα, μέσω του μαθήματος, οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις και κατανοούν τις θεμελιώδεις λειτουργίες, τη δομή και τους κανόνες που διέπουν τις χρηματοοικονομικές αγορές και οργανισμούς· την θεμελιώδη οικονομική λογική και το νομικό υπόβαθρο των χρηματοοικονομικών εργαλείων· την βασική δομή της χρηματοοικονομικής εποπτείας σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης· τις αιτίες και τους τρόπους θεσμικής αντιμετώπισης των χρηματοοικονομικών κρίσεων.


Περιεχόμενο του Μαθήματος

  • Χρηματοοικονομικό σύστημα: εισαγωγή (χρηματοοικονομικό σύστημα και καθημερινότητα, συστατικά στοιχεία του χρηματοοικονομικού συστήματος)
  • Χρήμα και σύστημα πληρωμών
  • Χρηματοοικονομικά εργαλεία (πχ, μετοχές, ομόλογα, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, παράγωγα, ασφαλιστικά συμβόλαια): χαρακτηριστικά και χρήσεις τους
  • Χρηματοοικονομικές αγορές: η δομή και ο ρόλος τους
  • Χρηματοοικονομικά ιδρύματα-διαμεσολαβητές (πχ, πιστωτικά ιδρύματα, επενδυτικές εταιρίες, ασφαλιστικές εταιρίες, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων): τα χαρακτηριστικά και ο τρόπος λειτουργίας τους, με έμφαση στην ανάλυση του τρόπου λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων
  • Εποπτεία του χρηματοοικονομικού συστήματος και ο ρόλος της χρηματοοικονομικής ρύθμισης

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

  • Χ. Γκόρτσος, «Εισαγωγή στο Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο: Το Διεθνές Τραπεζικό Δίκαιο μέσα στο Σύστημα του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Δικαίου» (Νομική Βιβλιοθήκη, 2011)
  • Cecchetti S., Schoenholtz K., «Χρήμα-Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικές Αγορές» (Εκδόσεις Πασχαλίδης και Broken Hill, 2015)
  • Πρόσθετο, συμπληρωματικό υλικό με μελέτες και εκθέσεις, το οποίο διανέμεται στους φοιτητές