Χρηματοδότηση και Επενδύσεις Ακινήτων (Μεταπτυχιακό)

01-10-20 web.xrh 0 comment

Χρηματοδότηση και Επενδύσεις Ακινήτων


Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»
(M.Sc in «Banking and Finance»)
Ειδίκευση: «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική»

Εξάμηνο: Εαρινό Εξάμηνο (Επιλογής)

Στόχος: Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι να δώσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές μια εικόνα για την λειτουργία των αγορών ακινήτων. Το μάθημα αναμένεται να βοηθήσει τους φοιτητές εκείνους που επιθυμούν να κάνουν καριέρα στην εγχώρια ή στην παγκόσμια αγορά ακινήτων σε ιδιωτικό ή δημόσιο επίπεδο. Το μάθημα στοχεύει να παρουσιάσει τους μηχανισμούς εκείνους που δείχνουν τους παράγοντες που επηρεάζουν όλα τα είδη αγορών (επενδύσεων) σε ακίνητη περιουσία. Τέλος, θα δώσει στους φοιτητές τις έννοιες και τα απαραίτητα όργανα εκείνα που χρειάζονται ώστε να είναι ικανοί να αναλύσουν αποφάσεις χρηματοδότησης σχετικά με τις επενδύσεις και την ανάπτυξη των αγορών ακινήτων.

Κύριο Σύγγραμμα:

Brueggeman, W. B. and Fisher, J. D. (2005) Real Estate Finance & Investments (12th Edition), New York City, NY: McGraw-Hill/Irwin.

Άλλα Συγγράμματα:

Clauretie T. and Sirmans G. S. (2006) Real Estate Finance: Theory and Practice, Thomson, South-Western, Australia.

Green, R. and S. Malpezzi (2004) ‘U.S. Housing Markets and Housing Policy, Urban Institute Press.

Ling, D. C. and Archer, W. R.  (2010) Real Estate Principles: A Value Approach (3rd Edition), McGraw-Hill, Irwin.

Linneman, P. (2004) ‘Real Estate Finance & Investments: Risks and Opportunities (2nd Edition), Philadelphia: Linneman Associates.

Di Pasquale, D. and Wheaton, W. (1996) Real Estate Markets, Prentice Hall.

Περιεχόμενα μαθήματος

 • Introduction to Income-Producing Properties
 • Valuation of Income Properties
 • Investment Analysis

Στο μάθημα θα έλθουν και άτομα από τη αγορά να μας μιλήσουν για την εφαρμογή των αρχών των επενδύσεων σε ακίνητα που θα καλύψουμε στο μάθημα.

Ενδεικτικά θέματα για την γραπτή εργασία:

 • Real estate taxation
 • Residential investment and interest rates: Their role for land development
 • The role of real estate portfolios in capital market investments
 • The role of leverage in real estate investments
 • Factors explaining rent levels
 • The role of economic and demographic factors in explaining deficiency risk
 • Housing renovations: Does the type of real estate matters?
 • House prices and bubbles
 • Monetary shocks and real estate prices/returns
 • Fiscal deficits and house prices
 • The role of inflation in the house price process
 • Does consumption respond more to housing wealth than to financial wealth?
 • The role of the CAPM model for real estate prices and returns.
 • The association between real estate prices and stock prices
 • Factors of location choices
 • How the credit channel affects real estate prices
 • The effectiveness of rent control
 • The role of labor mobility in real estate prices

Κανόνες παρακολούθησης:

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι σημαντική. Μπορείτε να χάσετε μέχρι 2 παρουσιάσεις χωρίς επαρκή δικαιολογία. Μπορείτε ελεύθερα να συζητάτε ερωτήσεις και απορίες είτε στην αίθουσα είτε στο γραφείο μου τις ώρες γραφείου.