Μεταπτυχιακό – Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη "Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με κατεύθυνση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική”

Το Π.Μ.Σ. για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»  με κατεύθυνση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» περιλαμβάνει δέκα (10) υποχρεωτικά μαθήματα, δύο (2) μαθήματα επιλογής και την μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Η διάρκεια κάθε μαθήματος είναι 30 ώρες. 

Β’ Εξάμηνο

Παράγωγα Αξιόγραφα
Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
Τραπεζική Διοικητική
Χρηματοοικονομική Διοικητική ΙΙ
Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

Μαθήματα Επιλογής Γ’ Εξαμήνου

Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου
Διαχείριση Συλλογικών Επενδύσεων και Εναλλακτικές Επενδύσεις
Ανάλυση Χρονοσειρών
Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική
Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
Οικονομική του Χρηματοοικονομικού Συστήματος
Διεθνείς Χρηματοδοτήσεις
Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχειρήσεων
Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής
Τραπεζική Λογιστική
Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας
Ειδικά Θέματα Ποσοτικών Μεθόδων στη Χρηματοοικονομική
Χρηματοδότηση και Επενδύσεις Ακινήτων
Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική – Θεωρία Παιγνίων
Τιμολόγηση Περιουσιακών Στοιχείων
Χρηματοδότηση και Αγορές Ενέργειας
Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Οικονομικής Επιστήμης
Ειδικά Θέματα Τραπεζικής