Υποδομή Μεταπτυχιακών

Το σύγχρονο εργαστήριο του Τμήματος αποτελεί χώρο έρευνας, εκπαίδευσης και πληροφόρησης. Σε αυτό, οι φοιτητές – προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί, καθηγητές και άλλοι ερευνητές μπορούν να:

  • Παρακολουθούν τις εξελίξεις στις διεθνείς χρηματαγορές μέσω του Bloomberg
  • Έχουν άμεση πρόσβαση σε πολλές βάσεις δεδομένων, όπως: Bloomberg, Thomson Reuters Eikon, Thomson Reuters Datastream, Orbis Bankfocus
  • Έχουν πρόσβαση μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου Πειραιά σε πολλές βιβλιογραφικές βάσεις, όπως: Econlit, JSTOR, NBER (National Bureau of Economic Research), Springer Link, Elsevier, The Economist Historical Archive 1843-2003
  • Χρησιμοποιούν οικονομετρικά προγράμματα ή γλώσσες προγραμματισμού για την ανάλυση δεδομένων, όπως R Studio, SPSS, MATLAB, Octave, Eviews
  • Έχουν πρόσβαση σε e-mail για αποτελεσματική επικοινωνία και στο Internet για συλλογή πληροφοριών
  • Ενημερώνονται για τον κόσμο των επιχειρήσεων και των χρηματαγορών μέσω των οικονομικών εντύπων, όπως: Bloomberg Business Week, Financial Times, Εξπρές, Ημερησία, Ναυτεμπορική, κ.ά.
  • Οι φοιτητές έχουν επίσης πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις και υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Το εργαστήριο στελεχώνεται κυρίως από διδακτορικούς φοιτητές, οι οποίοι εκπαιδεύουν και βοηθούν στη χρήση των διαφόρων προγραμμάτων.

Το Εργαστήριο δημιουργήθηκε με συγχρηματοδότηση από τα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Ο τεχνικός εξοπλισμός του ανανεώθηκε αρχικά με ευγενική χορηγία των εταιριών Πλαίσιο και Infoquest, ενώ στη συνέχεια το κόστος λειτουργίας του καλύπτεται κυρίως από τα έσοδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος.