Προπτ, «Θεσμικό Πλαίσιο Χρηματοοικονομικών Αγορών», Ύλη και Τρόπος Εξέτασης

10-01-19 eperan 0 comment

10/1/2019

 

Ύλη του μαθήματος «Θεσμικό Πλαίσιο Χρηματοοικονομικών Αγορών»

Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο της εξέτασης του μαθήματος «Θεσμικό Πλαίσιο Χρηματοοικονομικών Αγορών», η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει όλες τις θεματικές που διδάχθηκαν μέσω των διαλέξεων-διαφανειών οι οποίες έχουν αναρτηθεί στο eclass του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Για την μελέτη των θεματικών αυτών μπορείτε να α βασισθείτε για τη μελέτη σας στη συζήτηση που έγινε στο μάθημα, στο προτεινόμενο σύγγραμμα, στο πακέτο άρθρων-μελετών που σας έχει διανεμηθεί, αλλά και σε άλλες πηγές που θα επιλέξετε εσείς.

Σε ό,τι αφορά στο προτεινόμενο σύγγραμμα («Χρήμα-Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικές Αγορές»), εντός ύλης είναι τα εξής:

  • Σελίδες: 43-52, 69-92, 97-128, 295-303, 309-340, 347-370, 381-409, 415-446, 453-482, 495-535.
  • Επίσης, εντός ύλης είναι η θεματική που αφορά στην ΕΚΤ και στα εργαλεία άσκησης νομισματική πολιτικής (η θεματική αντιστοιχεί στα Κεφάλαια 15-17 του προτεινόμενου συγγράμματος, αλλά, όπως σας έχω επισημάνει, θα βασισθείτε ειδικώς για τη συγκεκριμένη θεματική στις διαλέξεις και τη συζήτηση εντός μαθήματος)

Τέλος, υπενθυμίζω ότι η εξέταση θα γίνει μέσω του συστήματος ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών (60 ερωτήσεις), χωρίς αρνητική βαθμολόγηση. Θα απαντήσετε σε ειδικό απαντητικό φύλλο, το οποίο θα ελεγχθεί από ειδικό μηχάνημα για να εξαχθεί η βαθμολογία. Επομένως, πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί στη συμπλήρωση του απαντητικού φύλλου. Η συμπλήρωση του απαντητικού φύλλου στα οικεία πεδία γίνεται με στυλό (μαύρο ή μπλε) μόνον, «γεμίζοντας» (με τη χρήση του σημείου «●») το οικείο πεδίο (δεν επιτρέπεται η χρήση άλλων σημείων, όπως «Χ» ή «√»).

Για να έχετε μια εικόνα του απαντητικού φύλλου, δείτε ένα υπόδειγμα στο συνημμένο αρχείο:

 

Exam study_Thesmiko Plesio