προκήρυξης για τη πλήρωση δύο (2) θέσεων Ασκουμένων Δικηγόρων στην Κεντρική Υπηρεσία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ

06-09-23 eperan 0 comment

Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης για τη πλήρωση δύο (2) θέσεων Ασκουμένων Δικηγόρων στην Κεντρική Υπηρεσία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ

αρ. 45733- 1.09.2023 επαναπροσκληση

ΥΔ

ΑΙΤΗΣΗ