Χριστόδουλος Στεφανάδης

07-03-18 web.xrh 0 comment

Χριστόδουλος Στεφανάδης

Καθηγητής, Ph.D  Stern School of Business, New York University


stefanadis_xristodoulos

Γραφείο
329
Τηλέφωνο
(+30) 210.41.42.155
Email
cstefana@unipi.gr
Ώρες Γραφείου:

Πληροφορίες

Ο Χριστόδουλος Στεφανάδης έχει διδακτορικό στα οικονομικά από το New York University.  Πριν έρθει στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς το 2008 εργάστηκε στο Federal Reserve Bank of New York, στο Rice University και στο  University of Arizona.  Η έρευνά του επικεντρώνεται κυρίως στην πολιτική οικονομία και την βιομηχανική οργάνωση.


Έρευνα

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι Πολιτική Οικονομία, Βιομηχανική Οργάνωση, Ανάπτυξη, Χρηματοοικονομική.


Μαθήματα

Μικροοικονομική Ι

Μακροοικονομική Ι

Μικροοικονομική ΙΙ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

  • Προπαρασκευαστικό μάθημα Μικρο-Μακροοικονομική (συνδιδασκαλία)
  • Οικονομικό Περιβάλλον των Επιχειρήσεων (για νομικούς)

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

  • Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής (συνδιδασκαλία)

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

  • “Oligarchy, Underutilized Capacity, and Government Policy,” European Economic Review, forthcoming.
  • “Network Externalities, Dominant Value Margins, and Equilibrium Uniqueness” (with Jay Pil Choi), International Economic Review, November 2022, p. 1805-1827.
  • “Social Conflict, Property Rights, and the Capital-Labor Split,” Journal of Theoretical Politics, October 2020, p. 582-604.
  • “Naked Exclusion and the Volatility of Innovation,” American Economic Journal: Microeconomics, August 2016, p. 39-50.
  • “Ethics, Welfare, and Capital Markets” (with George Kanatas), Games and Economic Behavior, September 2014, p. 34-49.
  • “Appropriation, Property Rights Institutions, and International Trade,” American Economic Journal: Economic Policy, November 2010, p. 148-172.
  • “Tying, Investment, and the Dynamic Leverage Theory” (with Jay Pil Choi), RAND Journal of Economics, Spring 2001, p. 52-71.