Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική

29-06-18 web.xrh 0 comment

Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική


ΧΡΟΙΚ 07

Διδάσκων: Α. Αντζουλάτος
ECTS: 7,5
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: 5ο
Ώρες Διδασκαλίας: 4

Προαπαιτούμενα:

Σκοπός του Μαθήματος

Το μάθημα

 • παρουσιάζει το γενικό οικονομικό υπόβαθρο εντός του οποίου λειτουργούν όλοι οι οικονομικοί παράγοντες: νοικοκυριά, επιχειρήσεις, τράπεζες, επενδυτές, κυβέρνηση και κεντρική τράπεζα,
 • περιγράφει τις κύριες δυνάμεις που επενεργούν στην οικονομία και στις αγορές,
 • αναλύει τις σύνθετες αλληλεπιδράσεις της μακροοικονομίας με τις χρηματαγορές και τις Αρχές (κυβέρνηση και κεντρική τράπεζα),
 • αναλύει τα κίνητρα και τα διλήμματα των κύριων οικονομικών παραγόντων,
 • χρησιμοποιεί τις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία ως όχημα για σύνδεση της θεωρίας με την πράξη.

Περιεχόμενο του Μαθήματος

 1. Βασικά μακροοικονομικά μεγέθη
  1. ΑΕΠ και συνιστώσες του
  2. Εξωτερικοί λογαριασμοί μίας χώρας (ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών, ισοζύγιο πληρωμών)
  3. Ταυτότητα αποταμιεύσεων-επενδύσεων
 2. Δείκτες τιμών και πληθωρισμός
  1. Η δυναμική του πληθωρισμού
  2. Πληθωρισμός και επιτόκια – Πραγματικό επιτόκιο
  3. Πληθωρισμός, υπερπληθωρισμός, αντιπληθωρισμός
 3. Το υπόδειγμα IS/LM
  1. Λογική θεμελίωση, με έμφαση στον ρόλο του χρηματοοικονομικού συστήματος
  2. Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική
  3. Αναλύσεις σεναρίων και διαταραχών
  4. Δυναμική του δημοσίου χρέους
 4. Νομισματική πολιτική
  1. Στόχοι, εργαλεία και περιορισμοί
  2. Άσκηση της νομισματικής πολιτικής
  3. Νομισματική πολιτική και χρηματοοικονομικό σύστημα
 5. Ονομαστική και πραγματική ισοτιμία
 6. Το ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών (ΙΧΣ)
  1. Επιτόκια και ισοτιμίες – Η συνθήκη ισοδυναμίας των επιτοκίων
  2. Προσδιοριστικοί παράγοντες του ΙΧΣ
 7. Το υπόδειγμα Mundell-Fleming
  1. Ισοζύγιο πληρωμών και εγχώρια οικονομία
  2. Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική υπό σταθερή και μεταβλητή ισοτιμία
  3. Αναλύσεις με άλλα συστήματα συναλλαγματικών ισοτιμιών
  4. Διαταραχές από τη διεθνή οικονομία και τις διεθνείς χρηματαγορές
  5. Η δυναμική των συναλλαγματικών κρίσεων
  6. Η δυναμική των δίδυμων κρίσεων – συναλλαγματικής και τραπεζικής
 8. Ειδικά θέματα επενδυτικού ενδιαφέροντος

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία, Άγγελος Α. Αντζουλάτος, Εκδόσεις Διπλογραφία, (β΄έκδοση, 2019).
 • Ακαδημαϊκά άρθρα και αναλύσεις από την ΕΚΤ, το ΔΝΤ, την Διεθνή Τράπεζα, την BIS…