Εφαρμοσμένη Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική

04-03-19 web.xrh 0 comment

Εφαρμοσμένη Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική


ΧΡΕΔΙΜ01

Διδάσκων: Δ. Καραναστάσης
ECTS: 7.5
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Εξάμηνο: Εαρινό
Ώρες Διδασκαλίας: 4

Προαπαιτούμενα:

Σκοπός του Μαθήματος

Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει αναλύσεις πραγματικών καταστάσεων (case studies), οικονομικές αναλύσεις με χρήση on-line πηγών οικονομικών και χρηματοοικονομικών πληροφοριών (όπως, Bloomberg), καθώς και παρουσιάσεις των οικονομικών εξελίξεων σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Στόχος είναι η καλλιέργεια κριτικής σκέψεως και η εξοικείωση με χρηματοοικονομικές αναλύσεις και πηγές πληροφοριών. Η εστίαση θα είναι σε θέματα όπως ο κίνδυνος του μακροχρόνιου κύκλου χρέους και οι σχετικές επενδυτικές ευκαιρίες, η αλληλεπίδραση των τραπεζών με την πραγματική οικονομία, ο ρόλος των κυβερνήσεων και των κεντρικών τραπεζών στην οικονομία, και το πρόβλημα της μακροχρονίου αναπτύξεως.


Περιεχόμενο του Μαθήματος

Μέρος 1ο

 • Ο Μεγάλος Κύκλος Χρέους
  • Πίστωση και Χρέος
  • Το Περίγραμμα του Μακροχρόνιου / Μεγάλου Κύκλου Χρέους
  • Η Εξέταση του Κύκλου
 • Οι Φάσεις του Κλασικού Αποπληθωριστικού Κύκλου Χρέους
  • Το Πρώιμο Στάδιο του Κύκλου
  • Η Χρηματοοικονομική Φούσκα
  • Η «Κορυφή»
  • Η «Ύφεση»
  • Η «Απομόχλευση»
  • Η «Εύθραυστη Ισορροπία»
  • Κανονικοποίηση
 • Υφέσεις και Νομισματικές Κρίσεις
 • Οι Φάσεις του Κλασικού Πληθωριστικού Κύκλου Χρέους
  • Το Πρώιμο Στάδιο του Κύκλου
  • Η Χρηματοοικονομική Φούσκα
  • Η «Κορυφή» και η Νομισματική Υπεράσπιση
  • Η «Ύφεση» (Συνηθώς όταν διακόπτεται η Υπεράσπιση του Νομίσματος)
  • Κανονικοποίηση
 • Η Μετάβαση από μια Παροδική Πληθωριστική Ύφεση στον Υπερ-Πληθωρισμό

Μέρος 2ο

 • Αναλυτική Μελέτη Περιπτώσεων
  • Κρίση Χρέους και Προσαρμογή – ΗΠΑ (2007–2011)
  • Κρίση Χρέους και Προσαρμογή – ΗΠΑ (1928–1937)
  • Κρίση Χρέους και Υπερ-Πληθωρισμός – Γερμανία (1918–1924)

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • Σημειώσεις του διδάσκοντα (eclass.unipi.gr)
 • Άγγελος Α. Αντζουλάτος, Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία, 2η έκδοση, 2019
 • Allen, F., & Carletti, E. (2008). The role of liquidity in financial crises. Federal Reserve Bank of Kansas City
 • Baker, S. R., Bloom, N., & Davis, S. J. (2016). Measuring economic policy uncertainty. The quarterly journal of economics, 131(4), 1593-1636.
 • Bansal, R., Kiku, D., Shaliastovich, I., & Yaron, A. (2014). Volatility, the macroeconomy, and asset prices. The Journal of Finance, 69(6), 2471-2511.
 • Bloom, N., Floetotto, M., Jaimovich, N., Saporta‐Eksten, I., & Terry, S. J. (2018). Really uncertain business cycles. Econometrica, 86(3), 1031-1065.
 • Borio, C. (2014). The financial cycle and macroeconomics: What have we learnt? Journal of Banking & Finance, 45, 182-198.
 • Carlin, W., & Soskice, D. W. (2014). Macroeconomics: Institutions, instability, and the financial system. Oxford University Press, USA.
 • Claessens, S., & Kose, M. M. A. (2013). Financial crises explanations, types, and implications (No. 13-28). International Monetary Fund.
 • Da, Z., Engelberg, J., & Gao, P. (2014). The sum of all FEARS investor sentiment and asset prices. The Review of Financial Studies, 28(1), 1-32.
 • Draghi, M. (2008). How to restore financial stability. Bundesbank Lecture Series, 1-14.
 • Fernández-Villaverde, J., Guerrón-Quintana, P., Kuester, K., & Rubio-Ramírez, J. (2015). Fiscal volatility shocks and economic activity. American Economic Review, 105(11), 3352-84.
 • Fligstein, N., Brundage, J. S., & Schultz, M. (2014). Why the federal reserve failed to see the financial crisis of 2008: The role of “macroeconomics” as a sense making and cultural frame.
 • Froyen, R. T., & Perez, S. J. (1990). Macroeconomics: Theories and policies (No. 339 F7 2005.). Macmillan.
 • Geanakoplos, J. (2010). The leverage cycle. NBER macroeconomics annual, 24(1), 1-66.
 • Giavazzi, F., Amighini, A., & Blanchard, O. J. B. (2010). Macroeconomics: a European perspective. Financial Times Prentice Hall.
 • Gilchrist, S., Sim, J. W., & Zakrajšek, E. (2014). Uncertainty, financial frictions, and investment dynamics (No. w20038). National Bureau of Economic Research.
 • Guillén, M. F. (2009). The global economic & financial crisis: A timeline. The Lauder Institute, University of Pennsylvania, 1-91.
 • Gulen, H., & Ion, M. (2015). Policy uncertainty and corporate investment. The Review of Financial Studies, 29(3), 523-564.
 • Handley, K., & Limao, N. (2015). Trade and investment under policy uncertainty: theory and firm evidence. American Economic Journal: Economic Policy, 7(4), 189-222.
 • Huang, D., Jiang, F., Tu, J., & Zhou, G. (2015). Investor sentiment aligned: A powerful predictor of stock returns. The Review of Financial Studies, 28(3), 791-837.
 • Kahle, K. M., & Stulz, R. M. (2013). Access to capital, investment, and the financial crisis. Journal of Financial Economics, 110(2), 280-299.
 • Kumar, M., & Woo, J. (2010). Public debt and growth. IMF working papers, 1-47.
 • Lane, P. R. (2008). The macroeconomics of financial integration: a European perspective. The Institute for International Integration Studies Discussion Paper Series iiisdp265, IIIS.
 • Mizen, P., & Pentecost, E. (1996). The macroeconomics of international currencies. Edward Elgar Publishing.
 • Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2009). The aftermath of financial crises. American Economic Review, 99(2), 466-72.
 • Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2010). Growth in a Time of Debt. American economic review, 100(2), 573-78.
 • Jordà, Ò., Schularick, M., & Taylor, A. M. (2013). When credit bites back. Journal of Money, Credit and Banking, 45(s2), 3-28.
 • Jiménez, G., Ongena, S., Peydró, J. L., & Saurina, J. (2017). Macroprudential policy, countercyclical bank capital buffers, and credit supply: evidence from the Spanish dynamic provisioning experiments. Journal of Political Economy, 125(6), 2126-2177.