Εταιρική Διακυβέρνηση

12-04-23 web.xrh 0 comment

Εταιρική Διακυβέρνηση


ΧΡΕΔΗ01-1

Διδάσκων:
ECTS: 7,5
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Εξάμηνο: Εαρινό
Ώρες Διδασκαλίας: 4

Προαπαιτούμενα:

Σκοπός του Μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/φοιτήτρια:

• Θα διαθέτει τα απαραίτητα εκπαιδευτικά εργαλεία προκειμένου να έχει μια πολύ καλή αντίληψη των ορθών κανόνων διακυβέρνησης. Εργαλεία εξαιρετικά χρήσιμα τόσο κατά τη διαδικασία εξεύρεσης εργασίας αλλά και στια πρώτα στάδια του εργασιακού βίου.

• Θα έχει κατανοήσει τις ιδιαιτερότητες και του εγχώριου αλλά και του διεθνούς τρόπου προσέγγισης του αντικειμένου της εταιρικής διακυβέρνησης με την ελπίδα να αποτελέσουν εχέγγυο ακεραιότητας


Περιεχόμενο του Μαθήματος

Μέρος Α. Η εταιρική διακυβέρνηση με μια ματιά
-Εισαγωγή

Μέρος Β. Η εταιρική διακυβέρνηση σε όλο τον Κόσμο – Κυριότερα Ζητήματα
– Αντιπροσώπευση
– Έλεγχος
– Συγκέντρωση Ιδιοκτησίας
– Οι τύποι συνδυασμών ιδιοκτησίας-ελέγχου

Μέρος Γ. Η εταιρική διακυβέρνηση στην Ελλάδα
-Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ
-Διάκριση μελών σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά
-Ο Πρόεδρος ΔΣ και ο Εταιρικός Γραμματέα ΔΣ
-Σύνθεση, λειτουργία και αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου, Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων
-Πολιτική καταλληλότητας μελών ΔΣ
-Πολιτική εκπαίδευσης μελών ΔΣ


Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, MARC GOERGEN, 2015, ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΑ, ISBN: 978-618-5198-06-0

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, Τύπος: Σύγγραμμα, ΔΑΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, 2021, ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ISBN: 978-960-654-408-8

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ