Μαθήματα – Προπτυχιακό 2009 – 2010

23-09-10 web.xrh 0 comment

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, Ακαδημαϊκό Έτος 2009-2010


 

1ο Εξάμηνο 2ο Εξάμηνο

Μαθηματικά Ι (1ο τμήμα & 2ο τμήμα)
Μικροοικονομική Ι
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (εργαστήριo)
Στατιστική Ι
Επιχειρησιακή Ηθική
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

Λογιστική
Μακροοικονομική Ι
Μαθηματικά ΙΙ
Στατιστική ΙΙ
Μικροοικονομική ΙΙ (για Μητρώα ’07, ’08, ’09)
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

3ο Εξάμηνο 4ο Εξάμηνο

Μακροοικονομική ΙΙ (για Μητρώα ’07, ’08)
Ποσοτική Ανάλυση Διοικητικών Αποφάσεων
Χρηματοοικονομική Λογιστική
Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
Χρηματοοικονομική Διοικητική
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

Εμπορικό Δίκαιο
Χρήμα και Τράπεζες
Προϊόντα Σταθερού Εισοδήματος
Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων
Αρχές Management (μητρώα ’07-’08)
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

5ο Εξάμηνο 6ο Εξάμηνο
Χρηματοοικονομική Θεωρία
Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική
Τραπεζική Λογιστική
Θεσμικό Πλαίσιο Επενδυτικών Υπηρεσιών (επιλογή) 
Στοχαστικός Λογισμός (επιλογή)
Λογιστική Κόστους (επιλογή)
Φορολογικό Δίκαιο (επιλογή)
Προχωρημένη Μικροοικονομική – Θεωρία Παιγνίων (επιλογή)
Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης (επιλογή)
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)
Παράγωγα Αξιόγραφα & Τεχνικές Αντιστάθμισης Κινδύνου (μητρώα ’07)
Οικονομετρία
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (επιλογή)
Οργανωτική Θεωρία (επιλογή)
Ελεγκτική (επιλογή)
Χρηματοοικονομικό Σύστημα: Δομή, Θεσμικό Πλαίσιο, Ανταγωνισμός (επιλογή)
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)
7ο Εξάμηνο 8ο Εξάμηνο
Αρχές Μάνατζμεντ (μητρώα από ’90 έως ’06)
Πιστωτικά Ιδρύματα
Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές και Ιδρύματα
Θεωρία Αποτίμησης Αξιογράφων (επιλογή)
Αμοιβαία Κεφάλαια και Άλλοι Θεσμικοί Επενδυτές (επιλογή)
Επενδυτική Ψυχολογία(επιλογή)
Χρηματοοικονομική Οικονομετρία Ι (επιλογή)
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

Επιχειρησιακή Πολιτική & Στρατηγική
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Παράγωγα Αξιόγραφα και Τεχνικές Αντιστάθμισης Κινδύνου (μητρώα από ’90 έως ’06)
Χρηματοοικονομική Οικονομετρία ΙΙ (επιλογή)
Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής (επιλογή)
Επιχειρηματική Επικοινωνία (επιλογή)
Σύγχρονα Τραπεζικά Θέματα (επιλογή)
Συγχωνεύσεις και Εξαγορές (επιλογή)
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)