Μαθήματα – Προπτυχιακό 2009 – 2010

23-09-10 web.xrh 0 comment

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, Ακαδημαϊκό Έτος 2009-2010


 

1ο Εξάμηνο
2ο Εξάμηνο

Λογιστική
Μακροοικονομική Ι
Μαθηματικά ΙΙ
Στατιστική ΙΙ
Μικροοικονομική ΙΙ (για Μητρώα ’07, ’08, ’09)
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

3ο Εξάμηνο
4ο Εξάμηνο

Μακροοικονομική ΙΙ (για Μητρώα ’07, ’08)
Ποσοτική Ανάλυση Διοικητικών Αποφάσεων
Χρηματοοικονομική Λογιστική
Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
Χρηματοοικονομική Διοικητική
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

5ο Εξάμηνο
6ο Εξάμηνο
7ο Εξάμηνο
8ο Εξάμηνο