ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

11-02-15 web.xrh 0 comment

Υποτροφία εις μνήμην Γεωργίου Γόντικα από τον όμιλο Eurobank, στο ΠΜΣ με κατεύθυνση “Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών


 

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί υποψηφίους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων στο:

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» (M.Sc in «Banking and Finance») με κατευθύνσεις:

  • «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» («Banking and Financial Management»)
  • «Χρηματοοικονομική Ανάλυση» για Στελέχη («Financial Analysis» for Executives)

 

ΠΜΣ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική: δείτε τι δήλωσε ο απόφοιτος κος Γιώργος Σακκάς

Το Τμήμα προσφέρει ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νεοεισερχόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές