Προπτ, Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων «Προϊόντα Σταθερού Εισοδήματος» και «Θεωρία Παιγνίων»

28-05-19 eperan 0 comment

Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων «Προϊόντα Σταθερού Εισοδήματος» και «Θεωρία Παιγνίων»

ΘΠ_Εξεταστέα Ύλη 2019

ΠΣΕ_Εξεταστέα Ύλη 2019

 

Καλούνται οι φοιτητές που δικαιούνται και επιθυμούν ξεχωριστή εξέταση, εφόσον έχουν καταθέσει τα σχετικά δικαιολογητικά στην Γραμματεία, να περάσουν από το γραφείο του κου Βολιώτη (κατά τις προκαθορισμένες ημέρες και ώρες γραφείου) προκειμένου να δηλώσουν την επιθυμία τους για ξεχωριστή εξέταση. Οι εν’ λόγω φοιτητές θα ενημερωθούν εγκαίρως σχετικά για τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής της εξέτασης.

 

ώρες γραφείου κου Βολιώτη:

  • Τετάρτη: 14:00-15:30
  • Πέμπτη: 13:00-14:00