🎓ΠΜΣ Χρημ & Τραπ Διοικ, Ανακοίνωση ορκωμοσίας Πέμπτη 19.12.2019

27-11-19 web.xrh 0 comment

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση ορκωμοσίας του Π.Μ.Σ. ΣΤΗ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ» ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ», καθώς και οι φόρμες των εντύπων που θα πρέπει να προσκομίσετε συμπληρωμένες κατά την προσέλευση σας για την καθομολόγηση.