Νικήτας Πιττής

05-03-18 web.xrh 0 comment

Νικήτας Πιττής

Καθηγητής, Ph.D Birkbeck College – University of London


Γραφείο
332
Τηλέφωνο
(+30) 210.41.42.188
Email
npittis@unipi.gr
Ώρες Γραφείου:

Πληροφορίες

Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς από το 2000. Επίσης Επίκουρος/Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 1993-2000, Ερευνητής στην Union Bank of Switzerland, 1992-1993, Ερευνητής στο National Institute of Economic and Social Research, 1991-1992.


Έρευνα

Ερευνητικές Περιοχές: Οικονομετρική Θεωρία, Θεωρία Πιθανοτήτων, Θεωρία Χαρτοφυλακίου, Θεωρία Αποφάσεων, Φιλοσοφία των Οικονομικών.


Μαθήματα

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Θεωρία Λήψης Αποφάσεων


Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις