Ενδεικτικές Επιτυχίες Φοιτητών και Αποφοίτων του Τμήματος

Με υπερηφάνεια ανακοινώνουμε πρόσφατες ενδεικτικές επιτυχίες αποφοίτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών μας:

  • Ο κος Δημήτριος Δραγάτσης (απόφοιτος 2020 – Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών) έγινε δεκτός στο MSc Finance του London School of Economics (LSE).
  • Ο κος Μοδέστος Φραγγέλης (απόφοιτος 2020 – Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών) έγινε δεκτός στο Master in Asset Management του πανεπιστημίου Yale, USA.
  • Ο κος Νίκος Κατσανεβάκης (απόφοιτος 2020 – Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών) έγινε δεκτός στο MSc in Finance του London Business School.
  • O κος Πελοπίδας Παππάς (απόφοιτος 2020 – Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών) έγινε δεκτός στο MSc Finance του Imperial College, London, UK.
  • Ο κος Νίκος Μαράκης (απόφοιτος 2019 – Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών) έγινε δεκτός στο MSc Business Analyics του Imperial College, London, UK.
  • O κος Ιωάννης Μουστάκης (απόφοιτος 2016 – Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών) έγινε δεκτός με υποτροφία για Διδακτορικές σπουδές (PhD) στο University of Southern California, USA. (Επιτυχία κου Ιωάννη Μουστάκη)
  • Η κα Ναταλία Ιωάννου (απόφοιτη 2016 – Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών) έγινε δεκτή με υποτροφία στο MPhil Finance με ειδίκευση Financial Engineering του Cambridge Judge Business School, Cambridge, UK.

Δείτε τις Ανακοινώσεις με τις Επιτυχίες Φοιτητών και Αποφοίτων του Τμήματος

Δείτε το ιστορικό των ανακοινώσεων στη Κατηγορία Επιτυχίες Φοιτητών και Αποφοίτων του Τμήματος.