Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα – Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική Μερικής Φοίτησης

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη "Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική”

Το Π.Μ.Σ. για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»  με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» περιλαμβάνει εννιά (9) υποχρεωτικά μαθήματα, δύο (2) μαθήματα επιλογής και

  • μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, ή
  • τρία (3) κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα και ένα (1) μάθημα επιλογής εαρινού εξαμήνου

Η διάρκεια κάθε μαθήματος είναι 30 ώρες. 

Υποβάλετε αίτηση εδώ.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με ειδίκευση στις «Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις»

Εισακτέοι 2020-21 / 2021-22

To Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με ειδίκευση στις «Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις» περιλαμβάνει δέκα (10) υποχρεωτικά μαθήματα, και εναλλακτικά, είτε δύο (2) μαθήματα επιλογής και μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, είτε τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής. Η διάρκεια κάθε μαθήματος είναι 30 ώρες.

Κάντε αίτηση εδώ.

Προπαρασκευαστικά Μαθήματα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Προπαρασκευαστικών 2021-2022

Μικρο – Μακροοικονομική (Προπαρασκευαστικό Μάθημα)

Ποσοτικές Μέθοδοι – Στατιστική (Προπαρασκευαστικό Μάθημα)

Ο διδάσκων κάθε μαθήματος είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό και διαμόρφωση της διδασκόμενης ύλης, καθώς και για την επιλογή του έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού (βιβλία, σημειώσεις, case studies, σύνολα δεδομένων, κλπ) που διανέμεται στους φοιτητές.

Δ’ Εξάμηνο

Μάθημα Επιλογής 1 (*)
Μάθημα Επιλογής 2 (*)

Διπλωματική Εργασία ή Μάθημα Επιλογής 3 (*)
———————————-Μάθημα Επιλογής 4 (*)

Μαθήματα Επιλογής  Δ’ Εξαμήνου

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
Αξιολόγηση Επενδυτικών Προγραμμάτων
Διαχείριση Συλλογικών Επενδύσεων και Εναλλακτικές Επενδύσεις
Διεθνείς Χρηματοδοτήσεις
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Χρηματοοικονομικής
Ειδικά Θέματα Λογιστικής
Ειδικά Θέματα Ποσοτικών Μεθόδων στη Χρηματοοικονομική
Ειδικά Θέματα Τραπεζικής
Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας
Ελεγκτική
Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική
Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου
Κεφάλαια Κινήσεως και Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός
Νευροχρηματοοικονομική
Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική
Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχειρήσεων
Τιμολόγηση Περιουσιακών Στοιχείων
Τραπεζικό Μάρκετινγκ
Χρηματοδότηση και Αγορές Ενέργειας
Χρηματοδότηση και Επενδύσεις Ακινήτων

Κανονισμός ΠΜΣ 2022

Κανονισμός ΠΜΣ 2021

Κανονισμός ΠΜΣ 2020

Κανονισμός ΠΜΣ 2019