Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

| Κινητικότητα – Erasmus

Η μετακίνηση των φοιτητών του ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» για πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή/και του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Το Εrasmus+ είναι πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης. Η Δράση του προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης επιχορηγεί την κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης σε χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Η κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού στο εξωτερικό κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική διότι οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και προσόντα, τα οποία συμβάλουν στη προσωπική τους ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να βελτιώσουν τις γλωσσικές ικανότητές τους, να αναπτύξουν διαπολιτισμικές δεξιότητες, να εξελιχθούν σε Πολίτες της Ευρώπης, ενώ επιπλέον οι φοιτητές που μετακινούνται για πρακτική άσκηση μπορούν να αποκτήσουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία σε επιχείρηση /οργανισμό του εξωτερικού. Επίσης, μέσω της κινητικότητας δίνεται η ευκαιρία στα μέλη ΔΕΠ και το προσωπικό των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους, να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και να αποκτήσουν σημαντικές εμπειρίες.

Τέλος, η κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού στο εξωτερικό αυξάνει την αναγνωρισιμότητα του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος/Ακαδημαϊκού Τμήματος και αφήνει θετικό αποτύπωμα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.   

Οι φοιτητές/τριες του ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»  έχουν την δυνατότητα να μετακινηθούν σε πανεπιστήμια χωρών της Ευρώπης για πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος Erasmus+ KA131 & KA171,  σύμφωνα με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Τμήματος ή/και του Πανεπιστημίου. Προάγοντας την ακαδημαϊκή αριστεία, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς έχει θεσπίσει και εφαρμόζει συγκεκριμένα κριτήρια για την επιλογή των εξερχόμενων φοιτητών, τα οποία εστιάζουν στην ακαδημαϊκή τους απόδοση. Οι φοιτητές ενημερώνονται αναλυτικά για το πρόγραμμα ERASMUS+ από το Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. https://www.unipi.gr/unipi/el/erasmus-plus/praktiki-askisi.html   και από τον Ακαδημαϊκό Συντονιστή του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (Επικ. Καθηγητής Ν. Εγγλέζος: englezos@unipi.gr)

Η μετακίνηση πραγματοποιείται στα ακαδημαϊκά ιδρύματα με τα οποία το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής έχει συνάψει διμερή συμφωνία συνεργασίας και δίνονται από τον παρακάτω πίνακα:

ΧΩΡΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΕΔΙΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΥΠΡΟΣ

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Επιχειρηματικές Σπουδές και Διοικητικές Επιστήμες

2

1ος

ΚΥΠΡΟΣ

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διοίκηση Επιχειρήσεων

3

1ος , 2ος , 3ος

ΓΑΛΛΙΑ

Πανεπιστήμιο της Λιμόζ

Οικονομικά, Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοικητική

5

1ος , 2ος , 3ος

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Alba Iulia

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

1

1ος

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Κόσιτσε

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

5

1ος , 2ος , 3ος

ΤΟΥΡΚΙΑ

Πανεπιστήμιο Celal Bayar

Οικονομικά και Λογιστική

2

1ος

You cannot copy content of this page