Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

| Πρακτική Άσκηση

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών επιδιώκει να προσφέρει στους/στις φοιτητές/τριες του εργασιακή εμπειρία εκτός από άριστη θεωρητική κατάρτιση. Για το λόγο αυτό δίνει την δυνατότητα της Πρακτικής Άσκησης, η οποία αποτελεί μάθημα επιλογής και επιλέγεται από όσους φοιτητές/τριες θέλουν να αποκτήσουν επαφή με την αγορά εργασίας και δεν εργάζονται ήδη. Η πρακτική άσκηση δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές/τριες να βρεθούν σε εργασιακό περιβάλλον και αποσκοπεί:

  • στη σύνδεση των θεωρητικών σπουδών με την πρακτική εφαρμογή τους στον εργασιακό χώρο,
  • στην απόκτηση εμπειριών και γνώσεων,
  • στην απόκτηση πρόσθετων δεξιοτήτων π.χ. επικοινωνίας, επίλυσης προβλημάτων, εργασία μέσα σε ομάδες,
  • στην εξοικείωση με τo εργασιακό περιβάλλον,
  • στην ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης,
  • στη δικτύωση των φοιτητών,
  • στην απόκτηση προϋπηρεσίας, και
  • στην ευκαιρία για μελλοντική εργασιακή σχέση

Περίγραμμα Πρακτικής Άσκησης 

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης

You cannot copy content of this page