Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

| Ακαδημαϊκός Σύμβουλος

Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος είναι μέλος του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος και ενημερώνει, πληροφορεί και συμβουλεύει τους φοιτητές/τριες σε όλα τα θέματα των σπουδών τους και της μετέπειτα επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, συμβουλεύει και υποστηρίζει φοιτητές/τριες που αντιμετωπίζουν οικογενειακές, προσωπικές ή άλλες δυσκολίες στην επιτυχή περάτωση των σπουδών τους.

Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος ορίζεται με απόφαση των αρμόδιων οργάνων του Τμήματος, μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών των φοιτητών, για όλη τη διάρκεια φοίτησης τους και οι συναντήσεις πραγματοποιούνται στις ώρες γραφείου των μελών ΔΕΠ ή κατόπιν επικοινωνίας των φοιτητών/τριών με τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο.

Κανονισμός Λειτουργίας του θεσμού του Ακαδημαϊκού Συμβούλου

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Φοιτητών/Φοιτητριών για το ακαδ. έτος 2023-2024

You cannot copy content of this page