Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

| Κώδικας Δεοντολογίας και Παραπόνων

Στο πλαίσιο, των αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας και προς ενίσχυση της φοιτητο-κεντρικής εκπαιδευτικής διαδικασίας καταρτίστηκε από το Τμήμα  Κώδικας Δεοντολογίας, στον οποίο περιγράφονται οι αρχές δεοντολογίας, η αντιμετώπιση αθέμιτων συμπεριφορών, η  διαδικασία διαχείρισης ενστάσεων/παραπόνων καθώς και τα εμπλεκόμενα μέρη.

Η εφαρμογή του Κώδικα αφορά σε όλα τα παράπονα και ενστάσεις που άπτονται της ποιότητας των παρεχομένων από το ΠΜΣ εκπαιδευτικών και διοικητικών υπηρεσιών.

Πριν την υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος/παραπόνου, οι φοιτητές/-τριες οφείλουν να μελετήσουν με προσοχή τον Κώδικα Δεοντολογίας του Τμήματος και τον Κανονισμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), ώστε να γνωρίζουν με σαφήνεια τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

You cannot copy content of this page