Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

| Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, μεταξύ των εγγράφων, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες λαμβάνουν από τη Γραμματεία του Τμήματος, το Προσωπικό Σημείωμα.

Στο Προσωπικό Σημείωμα αποτυπώνονται: α) το όνομα χρήστη (username) και β) οδηγίες ενεργοποίησης του ιδρυματικού τους λογαριασμού. Με την ενεργοποίηση του λογαριασμού τους οι εγγεγραμμένοι φοιτητές/τριες αποκτούν πρόσβαση στον προσωπικό τους φοιτητικό λογαριασμό, και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει το Πανεπιστήμιο και το Υπουργείο Παιδείας. Συγκεκριμένα, αποκτούν πρόσβαση:

 • στην πλατφόρμα https://sis-portal.unipi.gr/ (Ηλεκτρονική Γραμματεία), μέσω της οποίας έχουν τη δυνατότητα να:
  • ενημερώνονται για τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών και τους διδάσκοντες,
  • ενημερώνονται για τη βαθμολογία που έλαβαν στα μαθήματα που έχουν εξεταστεί,
  • αιτηθούν την έκδοση αναλυτικής βαθμολογίας.
 • στην υπηρεσία e-class κάθε μαθήματος ώστε να ενημερώνονται για την περιγραφή της ύλης και των χρησιμοποιούμενων συγγραμμάτων και άρθρων, την ανάθεση εργασιών, το υλικό διδασκαλίας και οποιαδήποτε αρχεία που σχετίζονται με την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας των μαθημάτων τους,
 • στη διεύθυνση http://academicid.minedu.gov.gr, για έκδοση φοιτητικής ταυτότητας,
 • στην υπηρεσία απομακρυσμένης πρόσβασης (VPN), για χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου (όπως, πρόσβαση στο περιεχόμενο ηλεκτρονικών επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και βάσεων δεδομένων που διαθέτει η Βιβλιοθήκη) από απομακρυσμένες θέσεις ή δίκτυα,
 • σε λογισμικό της εταιρείας Microsoft (Microsoft Office 365 Education Plus), καθώς και σε άλλο εκπαιδευτικό λογισμικό (περιγράφεται στην ιστοσελίδα https://helpdesk.unipi.gr/software/),
 • στο δίκτυο Wifi του Πανεπιστημίου,
 • σε υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της ΕΔΥΤΕ και χρησιμοποιούνται από την κοινότητα του Πανεπιστημίου Πειραιώς, όπως
  • ευρυζωνική διασύνδεση φοιτητών (εύρυ-where)
  • Υπολογιστικό Νέφος της Εκπαίδευσης (~okeanos)
  • ViMa (Εικονικές Μηχανές) για τη φιλοξενία Υπηρεσιών, Πειραμάτων και Εφαρμογών
  • online αποθήκευση αρχείων (Pithos+)
  • διαδικτυακές τηλεδιασκέψεις (e:Presence)
  • μεταδόσεις εκδηλώσεων (ΔΙΑΥΛΟΣ)

Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Οδηγίες

1. Ιδρυματικός Λογαριασμός

Με την εγγραφή του φοιτητή στη γραμματεία του τμήματός του δημιουργείται προσωπικός λογαριασμός χρήστη (username), τον οποίο ο φοιτητής πρέπει να ενεργοποιήσει μέσω της υπηρεσίας uregister.unipi.gr

Η ενεργοποίηση προσωπικού κωδικού μέσω της υπηρεσίας uregister.unipi.gr γίνεται χρησιμοποιώντας το νούμερο του κινητού του τηλεφώνου ή το προσωπικό σας email, το οποίο έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας στο ΠΜΣ.

Η διαχείριση και ανάκτηση του προσωπικού κωδικού (password) γίνεται στη συνέχεια μέσω της υπηρεσίας mypassword.unipi.gr.

Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση του συστήματος uregister.unipi.gr

Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση του συστήματος mypassword.unipi.gr

2. Συμμετοχή στο MS Teams μέσω Ιδρυματικού Λογαριασμού

Εάν χρειαστεί η συμμετοχή σας σε εξ αποστάσεως μαθήματα, αυτή θα γίνει μέσω της πλατφόρμας MS Teams με χρήση του Ιδρυματικού Λογαριασμού σας.

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην αρχική ενεργοποίηση του λογαριασμού στο ΔΗΛΟΣ 365. Στις σελίδες 2-5 του επισυναπτόμενου αρχείου είναι τα βήματα για την αρχική ενεργοποίηση (δείτε από το Σύνδεση μέσω ΔΗΛΟΣ και μετά).

Στο παρακάτω αρχείο .pdf θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες για τη πλατφόρμα MS Teams:

Οδηγίες προς φοιτητές για την πλατφόρμα Teams (με ιδρυματικό λογαριασμό)

 • Εάν εγκαταστήσετε το Microsoft Office μέσω του πακέτου Office 365 από το ΔΗΛΟΣ 365, θα εγκατασταθεί και η εφαρμογή του Teams.
 • Εαν για οποιοδήποτε λόγο δεν θέλετε να εγκαταστήσετε το Office 365 (π.χ. αν έχετε άλλη ενεργή συνδρομή), μπορείτε να κατεβάσετε μόνο το Microsoft Teams for Schools από τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.microsoft.com/en-us/education/products/teams
 • Στη σελίδα 8 του αρχείου Οδηγίες προς φοιτητές για την πλατφόρμα Teams (με ιδρυματικό λογαριασμό) που θα βρείτε παραπάνω αναγράφεται αναλυτικά το πως θα κάνετε είσοδο στο Teams. Εν συντομία:
  • αρχικά βάζετε το πλήρες όνομα του λογαριασμού σας (π.χ. mxrh2400@unipi.gr),
  • έπειτα μεταβαίνετε αυτόματα στη σελίδα Central Authentication Service του Πανεπιστημίου και βάζετε το όνομα χρήστη χωρίς το @unipi.gr, π.χ. mxrh2400, και το password σας.
  • Εφόσον γίνει επιτυχώς η σύνδεση είστε έτοιμοι. Αν δεν γίνει η σύνδεση, ελέγξτε ότι το username και το password είναι σωστά κάνοντας είσοδο στη διεύθυνση mypassword.unipi.gr

3. Εγγραφή και Είσοδος στο Eclass

Στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν, υπό την εποπτεία και με την επιμέλεια των Ακαδημαϊκών Τμημάτων, συστήματα εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης, τα οποία υποστηρίζουν το εκπαιδευτικό έργο και φιλοξενούνται από το Τμήμα Μηχανοργάνωσης στη διεύθυνση https://eclass.unipi.gr/.

Σε αυτά αναρτώνται σημειώσεις και λοιπό εκπαιδευτικό υλικό. Ενημέρωση για τη χρήση τους παρέχεται από τους διδάσκοντες.

Στη πλατφόρμα κάνετε Εγγραφή και Είσοδο με τον Ιδρυματικό Λογαριασμό που ενεργοποιήσατε στην Ενότητα 1.

Στην αρχική σελίδα του eclass, πατάτε το κουμπί Είσοδος κάτω από το Είσοδος μέσω Cas.

Προσοχή, στο πεδίο email θα βάλετε το προσωπικό σας email και όχι το ιδρυματικό που θα βρείτε συμπληρωμένο (π.χ. mxrh2400@unipi.gr). Αυτό διότι στο προσωπικό σας email θα σταλεί mail ενεργοποίησης του λογαριασμού του Eclass.

Εδώ μπορείτε να δείτε αναλυτική περιγραφή της πλατφόρμας.

4. Ηλεκτρονική Γραμματεία – Σύστημα Πληροφόρησης Φοιτητών για Σπουδαστικά Θέματα

Στη διεύθυνση https://sis-portal.unipi.gr λειτουργεί η διαδικτυακή εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Γραμματείας. Από την εφαρμογή αυτή έχετε τη δυνατότητα:

 • να  ενημερώνεστε για τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, τους διδάσκοντες κλπ.
 • να ενημερώνεστε για τη βαθμολογία στα μαθήματα που έχετε εξεταστεί

H πρόσβαση στην εφαρμογή αυτή γίνεται μέσω του ιδρυματικού σας λογαριασμού που ενεργοποιήσατε στην Ενότητα 1.

5. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, Φοιτητικό Εισιτήριο

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα είναι υποχρεωτική για όλους τους εγγεγραμμένους φοιτητές.

Εκδίδεται μετά από είσοδο στη διεύθυνση academicid.minedu.gov.gr και εγγραφή στην ιστοσελίδα, ώστε έπειτα να υποβάλλετε αίτηση.

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα λειτουργεί και ως φοιτητικό εισιτήριο (πάσο) που διευκολύνει τις μετακινήσεις σας με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Για τους Όρους και προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας δείτε το παρακάτω αρχείο .pdf

Terms and Conditions.pdf

Για Αναλυτικές οδηγίες για την απόκτηση της ακαδημαϊκής ταυτότητας δείτε το παρακάτω αρχείο .pdf

AcademicID Student manual 2022
 

6. Ασύρματο Δίκτυο – WiFi

Όλοι οι χώροι διδασκαλίας του Πανεπιστημίου καλύπτονται από ελεύθερο ασύρματο δίκτυο WiFi που ονομάζεται unipi. Σε αυτό μπορείτε να συνδεθείτε είτε με φορητό υπολογιστή είτε από το κινητό σας, χωρίς τη χρήση κάποιου κωδικού.

7. Υπηρεσία Απομακρυσμένης Πρόσβασης – VPN

Η υπηρεσία πρόσβασης στο εσωτερικό δίκτυο του Πανεπιστημίου (υπηρεσία VPN) παρέχει δυνατότητα χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου από απομακρυσμένες θέσεις ή δίκτυα, όπως π.χ. από οικιακές συνδέσεις Internet.

Μέσω της υπηρεσίας αυτής είναι, για παράδειγμα, εφικτή η πρόσβαση στο περιεχόμενο ηλεκτρονικών επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και βάσεων δεδομένων που διαθέτει η βιβλιοθήκη, από θέσεις εργασίας εκτός Πανεπιστημίου. Περισσότερα στοιχεία για την υπηρεσία αυτή δίνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.unipi.gr/unipi/el/hu-sundesh-vpn.html.

8. Διάθεση λογισμικού για εκπαιδευτική χρήση

Μεταβείτε στον σύνδεσμο https://helpdesk.unipi.gr/software ώστε να ενημερωθείτε σχετικά με το λογισμικό που διατίθεται για εκπαιδευτική χρήση (π.χ. Office 365 και Matlab). Παρακαλείστε να ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες εγκατάστασης.

You cannot copy content of this page