Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

| Αρχές Λειτουργίας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) διακρίνεται για τις πρωτοποριακές για τα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά δεδομένα αρχές λειτουργίας του.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν:

 • η διαρκής και άμεση επικοινωνία μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων. Αυτή υποβοηθείται από την προσεκτική επιλογή φοιτητών/τριων και από την ενεργό συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του Τμήματος είτε ως αμειβόμενοι διδακτικοί-ερευνητικοί βοηθοί είτε ως εθελοντές,
 • η χορήγηση υποτροφιών με κριτήριο την ακαδημαϊκή επίδοση, με σκοπό την ενθάρρυνση της ευγενούς άμιλλας μεταξύ των φοιτητών/τριων,
 • η έμφαση στην ποιότητα διδασκαλίας,
 • η μεγάλη ποικιλία μαθημάτων και η συχνή προσαρμογή τους στις συνεχώς μεταβαλλόμενες γνωστικές ανάγκες της αγοράς,
 • η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της σύγχρονης τεχνολογίας στη διδασκαλία, μέσω:
  • της ηλεκτρονικής διανομής πολλών σημειώσεων και ασκήσεων μέσω του τοπικού διαδικτύου
  • της ενίσχυσης των διαλέξεων με τη χρήση πολυμέσων (multi media)
  • της συλλογής και ανάλυσης από τους φοιτητές πραγματικών στοιχείων για την οικονομία και τις επιχειρήσεις από online βάσεις δεδομένων
  • της άμεσης επαφής με τις τρέχουσες εξελίξεις, όπως η παρακολούθηση των εγχώριων και διεθνών χρηματαγορών σε πραγματικό χρόνο.
 • το ενδιαφέρον για τους φοιτητές/τριες, το οποίο αρχίζει από την πρώτη επαφή τους με το ΠΜΣ και συνεχίζεται και μετά την αποφοίτησή τους.

Νομικό Πλαίσιο και Κανονισμοί

You cannot copy content of this page